Szczegóły aktualności:

Lubuskie drogi coraz bezpieczniejsze

Dariusz Nowak | Wydarzenia | 22-12-2017

Wśród wielu priorytetów samorządu województwa znajduje się m.in. poprawa bezpieczeństwa na lubuskich drogach. By osiągnąć ten cel w obecnym roku zrealizowano 17 inwestycji o wartości ok. 2,7 mln zł. Projekty objęły np. remonty chodników i przebudowę zatok autobusowych. – Z dróg korzystamy wszyscy, dlatego ważne jest, aby poruszanie się po lubuskich trasach było bezpieczne – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.

Efektem zrealizowanych inwestycji są np. nowe chodniki o długości ok. 4 km w miejscowościach: Laski Lubuskie, Janczewo, Długoszyn, Jelenin, Ciosaniec, Sława (Radzyń), Płoty, Wysokie, Kargowa, Konotop oraz Drożków. Nowych peronów doczekali się za to mieszkańcy Osowa i Trzebicza. Nie zabrakło także inwestycji w zatoki autobusowe, z których mogą być zadowoleni podróżni w Kruszynie i Starym Strączu. W celu poprawy bezpieczeństwa zadbano również o inwestycje drogowe jak np. przebudowa skrzyżowania łączącego drogę woj. nr 286 z drogą gminną w Starosiedle.

Przebudowa skrzyżowania łączącego drogę woj. nr 286 z drogą gminną 000632F w m. Starosiedle

W finansowaniu zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego duży udział miały gminy, miasta i powiaty. Dzięki udzielonemu wsparciu  możliwe było zrealizowanie większej ilości i szerszych zakresów zadań wpływających na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców województwa lubuskiego. Łącznie JST przekazały na realizację wspomnianych inwestycji 0,6 mln zł.

Przebudowa chodnika w ciągu drogi woj. nr 318 w m. Sława (Radzyń)

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!