Szczegóły aktualności:

Rok 2018 - będzie się działo!

Marzena Toczek | Wydarzenia | 28-12-2017

Jakie plany na 2018 rok ma samorząd województwa lubuskiego? -  Zaplanowaliśmy szereg niezwykle ważnych dla regionu inwestycji. Stawiamy także na to, co jest naszym największym bogactwem, czyli na ludzi. Dlatego też w Państwa ręce przekazujemy dużą część środków w ramach budżetu obywatelskiego. Chcemy wspólnie dbać o rozwój regionu lubuskiego – podkreśla marszałek Elżbieta Anna Polak.

Taki będzie 2018 r.

• Zakończenie prac związanych z Planem Zagospodarowania Przestrzennego WL
• Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami
• Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego
• Lubuski e-Urząd – 5,2 mln zł
• Lubuskie e- Zdrowie – 14,9 mln zł
• Zakup dwóch spalinowych pasażerskich pojazdów kolejowych; Projekt w ramach RPO L-2020: całkowita wartość projektu: 41,5 mln zł, wkład własny z budżetu województwa 3,1 mln zł
• Łączymy Ścieżki Rowerowe – program budowy i inwentaryzacji sieci ścieżek rowerowych w regionie
• Inwestycje drogowe: 70,3 mln zł, odnowy dywanikowe: 3 mln zł, bieżące utrzymanie: 19 mln zł
• Budowa Mostu w Milsku: 73 mln zł
• RPO Lubuskie 2020: 29 konkursów; alokacja: 260 mln zł
• Lubuszanie przeciw nowotworom – wsparcie realizacji programów zdrowotnych – 1 mln zł; projekt realizowany w ramach RPO L-2020, dofinansowanie: 3,5 mln zł
• Stypendia dla studentów kierunku lekarskiego – 900 tys. zł
• Wsparcie dla kierunku lekarskiego - 3 mln zł; w latach 2015-2017 dofinansowanie z budżetu województwa: 6 mln zł
• Rozpoczęcie budowy Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Zielonej Górze - 7,3 mln zł (w 2018 roku); całkowita wartość projektu: 92 mln zł, dofinansowanie RPO L-2020: 56 mln zł; wkład własny do projektu z budżetu województwa: 12 mln zł
• Budowa Bazy HEMS w Gorzowie Wkp. - 2,4 mln zł; całkowita wartość projektu: 6 mln zł, projekt realizowany we współpracy z miastem Gorzów Wlkp.
• Szpital w Gorzowie: zakup pierwszego wyposażenia medycznego i niemedycznego dla Ośrodka Radioterapii – 4 mln zł; Budowa Ośrodka Radioterapii- całkowita wartość projektu: 66 mln zł, dofinansowanie RPO L-2020: 21,6 mln zł, budżet województwa: 8 mln zł, środki własne szpitala: 19,3 mln zł, dofinansowanie z POIiŚ:17 mln zł
• Rozbudowa Muzeum Woldenberczyków w Dobiegniewe: 262 tys. zł
• Rozbudowa Muzeum w Bogdańcu: 300 tys. zł
• Rozbudowa Regionalnego Centrum Animacji Kultury – powstaje Park Technologiczny Kultury, Centrum Designu, Instytut kreatywności; wartość całkowita projektów: 27 mln zł, dofinansowanie RPO L-2020: 23,5 mln zł
• Rozbudowa i modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej: wkład własny do projektu: 2,6 mln zł; całkowita wartość projektu: 15 mln zł; projekt realizowany będzie w ramach POIiŚ
• Wsparcie przedsiębiorców z branży turystycznej, m.in. poprzez udział w targach w kraju i za granicą: 1,4 mln zł; projekt realizowany w ramach RPO L-2020


BUDŻET OBYWATELSKI

• Budżet Inicjatyw Obywatelskich – Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe - 1 mln zł
• Budżet Inicjatyw Obywatelskich 50+ - 300 tys. zł
• Program Lubuskie siłownie pod chmurką: 92,6 tys. zł
• Program Rekreacja nad lubuską wodą (rewitalizacja kąpielisk): 360 tys. zł
• Wsparcie organizacji pozarządowych, w zakresie: edukacji, kultury, kultury fizycznej, turystyki regionalnej i przeciwdziałania alkoholizmowi - 1,9 mln zł
• Obchody 100-lecia Niepodległości Polski - 500 tys. zł
• Finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych - 950 tys. zł
• Dofinansowanie do procedur In Vitro – 100 tys. zł
• Otwarte Konkursy dla organizacji pozarządowych - 400 tys. zł
• Dotacje dla gmin i powiatów do modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych - 955 tys. zł
• Program Odnowy Wsi - wsparcie działań na obszarach wiejskich - 800 tys. zł

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!