Szczegóły aktualności:

Marszałek przekazała policjantom drona (wideo)

Małgorzata Tramś-Zielińska | Wydarzenia | 20-12-2017
Marszałek przekazała policjantom drona (wideo) fot. Krzysztof Kubasiewicz

W kwietniu marszałek Elżbieta Anna Polak na spotkaniu z insp. Krzysztofem Sidorowiczem, zastępcą komendanta wojewódzkiego policji w Gorzowie obiecała, że przekaże policjantom drona. Słowa dotrzymała i dziś bezzałogowy statek powietrzny trafił do gorzowskiej komendy. - To sprzęt wysokospecjalistyczny, niezwykle ważny do operacji w zakresie poszukiwania osób zaginionych, rozpoznania sytuacji na drogach oraz przy zabezpieczaniu imprez masowych – mówiła marszałek podczas wizyty u lubuskich policjantów.  

- Samorząd wspiera lubuską policję. Ten budynek powstał dzięki wsparciu, jeszcze w poprzednim okresie programowania z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Nie tylko w zakresie poprawy infrastruktury popłynęły miliony na modernizację komendy w Zielonej Górze, Gorzowie Wlkp., Dobiegniewie, ale również wspieramy działania w zakresie profilaktyki. Od lat kupujemy narkotesty, alkomaty, jesteśmy partnerem Policji w działaniach na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie i walki z uzależnieniami. Myślę, że dron bardzo się przyda, zwłaszcza na położenie transgraniczne naszego regionu – mówiła marszałek. Sprzęt będzie wykorzystywany do operacji rozpoznawczych i poszukiwawczo-ratowniczych. Pieniądze na ten cel - 83 tys. zł, przeznaczył Sejmik.

Materiał Filmowy:

Marszałek podkreślała, że w regionie inwestujemy w sprzęt wysokospecjalistyczny i nowoczesny. A także, że dziś w Gorzowie Wlkp. otwarto Centralną Pracownię Leku Cytostatycznego. Przypomniała, że już wkrótce do Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Lubuskiego trafią dwa nowe skutery wodne. – Bardzo ważne jest, aby Lubuszanie czuli się bezpiecznie także na lubuskich akwenach – mówiła marszałek.       

Marszałek dodała, że co roku podczas Święta Województwa Lubuskiego organizowany jest festiwal dronów, podczas którego można zapoznać się z możliwościami tego typu urządzeń. Marszałek zaproponowała, aby ogłosić konkurs na nazwę drona przedstawiając jednocześnie swoją propozycję „Lubusik”.     

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. insp. Krzysztof Sidorowicz podziękował marszałek za przychylność i wsparcie. - To nie pierwszy przykład udanej współpracy. Pamiętam rozmowę, kiedy prosiłem panią marszałek o to wsparcie, mówiłem to również na sesji Sejmiku. Mam świadomość odpowiedzialności za bezpieczeństwo mieszkańców województwa lubuskiego. To nasz obowiązek, aby każdemu mieszkańcowi zapewnić bezpieczeństwo. To nie będzie zabawka w naszych rękach, a poważne urządzenie, które będzie wspierać nasze działania – mówił.

Jak podkreślał zastępca komendanta będzie to najnowocześniejsze urządzenie, które znajdzie się na wyposażeniu lubuskiej policji. - Szerokie spektrum wykorzystania tego urządzenia na pewno pomoże nam w pracy. To kosztowne urządzenie, profesjonalny sprzęt – z kamerą termowizyjną w wielkim zbliżeniu oraz wielką rozdzielczością, o możliwościach przekazu online. Do obsługi tego urządzenia przeszkolonych zostanie 4 instruktorów-pilotów, którzy zgodnie z prawem lotniczym mogą takie urządzenia obsługiwać. To urządzenie wpisane w prawo lotnicze – mówił insp. Krzysztof Sidorowicz.

Zastępca komendanta zapewniał, że urządzenie to będzie służyło policji  i mieszkańcom. - Nie ma takiego dnia, żeby lubuscy policjanci nie prowadzili poszukiwań zaginionych osób. Sprzęt będzie wykorzystywany do zabezpieczenia imprez masowych, np. Przystanku Woodstock, zabezpieczenia miejsc zdarzeń drogowych.  Kolejny argument to ekonomia, lot godzinny śmigłowcem policyjnym to koszt 10 tys. zł. – mówił.  

Umowa związana z przekazaniem sprzętu dotyczy także przeprowadzenia szkoleń dla czterech operatorów, zakończonych egzaminem państwowym i uzyskaniem licencji VLOS do 5 kg oraz godzinnym pilotowaniem.

Wymagania techniczne:

- producent: Yuneec, model:hexacopter Tornado H920 Plus,   

- całkowita masa własna do 5 kg,

- realizacja lotów w promieniu min. 1 km,

- długość lotu minimum 24 min. z pełnym wyposażeniem,

- awaryjny system lotu z uszkodzonym silnikiem,

- możliwość współpracy z doświetlaczem terenu, szperaczem posiadającym własne źródło zasilania.

BSP ma możliwość automatycznego startu i lądowania na żądanie operatora w każdej fazie lotu, powrotu do miejsca startu oraz posiada funkcję „Fail Safe” oraz wykonywanie lotu w trybie autonomicznym z możliwością ingerencji przez operatora w każdej chwili w parametry wykonywanego lotu i zmianę zaprogramowanej trasy. BSP będzie miał możliwość lotu po zdalnej trasie z jednoczesnym zbieraniem danych (film lub zdjęcia) z danego obszaru/kierunku.

 

Współpraca samorządu województwa z lubuską policją

Narkotesty i alkomaty

W latach 2010 - 2016 Województwo Lubuskie w formie darowizny przekazało w formie darowizny łącznie 1 210 sztuk urządzeń typu Alco Blow na obecność alkoholu w organizmie oraz urządzeń typu „DrugWipe 6S” do badania głównych grup narkotyków w ślinie na kwotę  123 553,48 zł

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze współpracuje z Lubuską Policją przy realizacji projektów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach Programu Osłonowego pn. „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

- 2012 r.  - projekt pn. „Lubuskie przeciw przemocy”- „Podejmowanie działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie”. Głównym celem projektu było ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie oraz skutków stosowania przemocy w województwie lubuskim ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych.

(Całkowity koszt realizacji projektu „Lubuskie przeciw przemocy” to kwota 119.336,54 zł, w tym pokryta z dotacji MPiPS – 95.504,67 zł. Samorząd Województwa Lubuskiego ze środków własnych przeznaczył na ten cel kwotę 23.831,87 zł.)

- 2013 r. - Regionalny  Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze rozpoczął realizację projektu pn. „Lubuska niebieska tarcza wobec przemocy”. Projekt prowadzony jest w formie portalu www.tarcza.lubuska.pl, który pozwala na upowszechnienie kompleksowej, usystematyzowanej, syntetycznej i na bieżąco aktualizowanej wiedzy na temat funkcjonujących na terenie województwa lubuskiego form i zakresu instytucjonalnego przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

(Całkowity koszt realizacji projektu „Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy” to kwota 87 397,66 zł, w tym pokryta z dotacji MPiPS – 69 397,66 zł. Samorząd Województwa Lubuskiego ze środków własnych przeznaczył na ten cel kwotę 18 000,00 zł.)

- 2015 r. „Moc jest w nas” – Lubuskie dzieci przeciw przemocy w rodzinie. Projekt dla dzieci z rodzin zagrożonych i doświadczających przemocy domowej, szczególnie dla dzieci z dużym deficytem emocjonalnym i trudnościami w sferze społecznej, które wymagają odpowiedniego podejścia, przygotowania specjalistycznych działań oraz zachęcenia do szukania zmiany.

(Całkowity koszt realizowanego zadania wyniósł 24.251,49 zł  - w tym wydatkowano środki dotacji
w wysokości 19 251,49 zł  oraz środki samorządu województwa lubuskiego w wysokości 5.000 zł.)

2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 – konkurs pn. Widzisz. Nie zgadzaj się. REAGUJ! - dotyczył profilaktyki alkoholowej oraz problematyki związanej z „dopalaczami”.

Lubuska Policja otrzymała także dofinansowanie w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013:

- Termomodernizacja budynku Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze; wartość ogółem 1,8 mln zł, dofinansowanie: 1,5 mln zł

- Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku pokoszarowego przy ul. Myśliborskiej w Gorzowie Wlkp. na siedzibę filii Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji z Zielonej Góry, I Komisariatu Policji, Laboratorium Kryminalistycznego oraz Archiwum Komendy Wojewódzkiej Policji; wartość ogółem: 10,8 mln zł, dofinansowanie: 4,8 mln zł.

- „Centrum ratownictwa medyczno-pożarowego – budowa budynku wielofunkcyjnego w Dobiegniewie”; wartość ogółem: 5,1 mln zł, dofinansowanie: 2,9 ,mln zł.

 

Galeria zdjęć

Nowy dron dla policji

Zdjęcia Krzysztof Kubasiewicz

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!