Szczegóły aktualności:

Radioterapia – kluczowa inwestycja w zdrowie Lubuszan

Małgorzata Tramś-Zielińska | Biuro w Gorzowie Wlkp. | 29-12-2017

To jeden z tych projektów, które dowodzą, że samorząd województwa nie tylko wypisuje swoje priorytety w dokumentach, ale też je konsekwentnie realizuje. Wśród inwestycji w zdrowie – radioterapia w Gorzowie Wlkp. zajmowała najwyższe miejsce. – Przeznaczyliśmy na ten cel ogromne środki, nie tylko z RPO, ale też z budżetu województwa – wylicza marszałek Elżbieta Anna Polak. Wczoraj w Ministerstwie Zdrowia podpisano umowę na dofinansowanie zakupu 2 nowoczesnych akceleratorów.

Zakład Radioterapii w Gorzowie Wlkp. przez kilka lat był w sferze planów – zarówno Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego, pacjentów, jak i przede wszystkim – Samorządu Województwa Lubuskiego. Inwestycja odmieniana była przez wszystkie przypadki w strategicznych dokumentach regionalnych – Lubuskiej Strategii Ochrony Zdrowia oraz Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego. Możliwość sfinansowania tego zadania dały środki unijne. – To Zarząd Województwa zdecydował o tym, żeby inwestycję wpisać w tryb pozakonkursowy. Nie wyobrażałam sobie nawet sytuacji, że tak ważne zadanie miałoby się „bić” o środki z innymi projektami. Do tej wizji przekonaliśmy nawet Ministerstwo Zdrowia i specjalny Komitet Sterujący – tłumaczy marszałek Elżbieta Anna Polak.

Budowa radioterapii to priorytet w regionie lubuskim. - Samorząd województwa dotrzymał słowa, bo zobowiązał się, że szpital w Gorzowie będzie się rozwijał - podkreśla marszałek Elżbieta Anna Polak.

Radioterapia wesprze chorych na raka

Radioterapia wymieniana jest jako jedna z trzech ważnych metod leczenia raka – obok chirurgii i chemioterapii. Leczenie pacjentów napromieniowaniem pozwala z niszczyć komórki nowotworowe. W tym celu wykorzystuje się specjalne maszyny: akceleratory (przyspieszacze liniowe). Urządzeń nie można wstawić w „zwykłe” szpitalne mury. Ze względu na promieniowanie, akceleratory muszą stać w bunkrach o grubych betonowych ścianach. Stąd wysokie koszty inwestycji. Budowa Zakładu Radioterapii w Gorzowie Wlkp. pochłonie blisko 66 mln zł, z czego blisko połowa to dofinansowanie z RPO i budżetu Województwa.

Oprócz budowy bunkra i zakupu sprzętu, projekt przewiduje także utworzenie poradni onkologicznych, oddziału szpitalnego i hostelu dla osób naświetlanych w trybie dziennym.

 

Radioterapia w pigułce

Ośrodek Radioterapii w Gorzowie Wlkp. - struktura:

- poradnie specjalistyczne z zakresu leczenia onkologicznego (radioterapeutyczna, chirurgii onkologicznej, ginekologii onkologicznej, hematologiczna, psychoonkologii/leczenia bólu)

- zakład radioterapii z dwoma akceleratorami

- oddział radioterapii na 25 łóżek

- hostel na 26 łóżek

 

Montaż finansowy

- planowany koszt całkowity – 65 980 160 zł

- dofinansowanie RPO Lubuskie 2020 –  21 611 010 zł

- budżet województwa – 8 000 000 zł

- dofinansowanie POIiŚ – 17 029 750 zł

- środki własne Szpitala – 19 339 400 zł


Sprzęt medyczny:

- 2 akcelaratory

- tomograf z opcją wirtualnej symulacji

- systemy planowania leczenia

- wyposażenie dozymetryczne

- wyposażenie modelarni

- usztywnienia

- Urządzenie PET – 3,4 mln zł budżet województwa; 1,7  mln zł – rada miasta Gorzów Wlkp.

czas realizacji - grudzień 2016 - listopad 2018Kalendarium działań:

  • Mapy potrzeb w zakresie onkologii - styczeń 2016 r.
  • Uchwała Zgromadzenia Wspólników w sprawie wykonania dokumentacji - 23 lutego 2016 r.
  • Wniosek do budżetu woj na 4 mln zł dla radioterapii (na Zarządzie) - 14 czerwca 2016 r.
  • Uchwała zarządu w sprawie trybu pozakonkursowego - 7 lipca 2016 r.
  • Opinia wojewody- 26.08.2016 r.
  • Zatwierdzenie przez KS planu działań – w zakresie budowy Ośrodka - 5.10.2016 r.
  • Komitet Monitorujący - 9 listopad 2016 r.
  • Podpisanie umowy - grudzień 2016 r.
  • Projekt i rozpoczęcie prac budowlanych – 2017 r.
  • Zatwierdzenie przez KS planu działań – w zakresie zakupu akceleratorów – lipiec 2017 r.

 

Postępy prac można śledzić w internecie TUTAJ

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!