Szczegóły aktualności:

Rekordowe loty z Babimostu

Marzena Toczek | Wydarzenia | 03-01-2018

Port Lotniczy Zielona Góra Babimost w 2017 roku obsłużył rekordową liczbę pasażerów – 17,7 tys. To w porównaniu z rokiem ubiegłym (8,7 tys.) wzrost o 103 proc.! Od marca połączenia na trasie Zielona Góra- Warszawa obsługuje firma LOT, dzięki czemu Port Lotniczy w Babimoście znalazł się w siatce połączeń międzynarodowych. - – To pokazuje, że lotnisko w Babimoście ma ogromny potencjał i warto w nie inwestować. Ten wynik świadczy o tym, że Lubuskie potrzebuje portu lotniczego – komentuje marszałek Elżbieta Anna Polak.

Na wzrost liczby pasażerów wpływ miała zmiana przewoźnika (od marca połączenia realizują PLL LOT) oraz włączenie lotniska do międzynarodowej siatki połączeń. Oznacza to, że wylatując z Babimostu mamy szasnę na transfer do różnych destynacji europejskich i nie tylko. Pasażerowie chętnie też korzystają z ruchu „point to point”, czyli przelotu na trasie Zielona Góra – Warszawa – Zielona Góra. Jest to obecnie najszybszy i najwygodniejszy sposób dotarcia do stolicy. Obecne połączenie lotnicze z Babimostu do Warszawy i z powrotem jest m.in. alternatywą dla podróży koleją z/do stolicy, która od czerwca br. jest utrudniona ze względu na likwidację pociągu „Lech” oraz wydłużenie czasu przejazdu spowodowane modernizacją linii kolejowej na odcinku Poznań – Warszawa.

 Samorząd województwa od 2010 roku – od momentu przejęcie portu lotniczego wykonał szereg działań mających na celu  rozwój portu oraz wykorzystanie jego potencjału.

Historia Portu Lotniczego Zielona Góra/Babimost

2008 r. – Ustawa umożliwiająca komunalizację byłego lotniska wojskowego w Babimoście i otwierająca samorządowi drogę do jego przejęcia

2010 r. - Sejmik Województwa Lubuskiego wyraził wolę przejęcia portu lotniczego

13 kwietnia 2010 r. - podpisanie aktu założycielskiego Lotnisko Zielona Góra/Babimost Spółka z o.o., gdzie Województwo Lubuskie objęło 100% kapitału Spółki.

27 maja 2010 r. – podpisanie umowy w sprawie przejęcia infrastruktury lotniska w formie darowizny od Skarbu Państwa

2010 r. – pierwsze połączenie lotnicze na trasie Zielona Góra - Warszawa

20 czerwca 2011 r. – pierwszy lot z nowym przewoźnikiem – firma SprintAir (połączenia z Warszawą wznowiono po półrocznej przerwie)

13 października 2011 r. - uchwała Sejmiku Województwa Lubuskiego upoważniająca Zarząd WL do zawarcia umowy na wieloletnie (2012-2015) finansowanie do celów promocyjnych połączenia lotniczego na trasie Zielona Góra – Warszawa – Zielona Góra.

13 kwietnia 2012 r. - podpisanie umowy pomiędzy Przedsiębiorstwem Państwowym „Porty Lotnicze” (PPL), Województwem Lubuskim a Spółką (na realizację celów Strategii Rozwoju PL ZG/B do roku 2040).

16 lipca 2012 r. - podpisanie umowy pomiędzy PPL, Województwem Lubuskim a Polską Agencją Żeglugi Powietrznej (PAŻP)

2013 r. - podpisanie umowy z PPL o wzajemnej współpracy (do 2016 roku). Strony zobowiązały się w niej do pewnych zadań. W myśl umowy województwo musi spełnić konkretne warunki komunalizacji, czyli nieodpłatnego przejęcia mienia lotniczego, płyty lotniskowej i całego otoczenia. Te warunki to prowadzenie lotniska przez 30 lat, nie tylko w gotowości do operacji cywilnych, ale również w gotowości do operacji wojskowych.


Województwo lubuskie wzięło na siebie także zadania inwestycyjne i je zrealizowało. Wszystkie inwestycje opiewały na kwotę ponad 16 mln.

2013 r. – montaż systemu ILS

2014 r. – montaż systemu Meteo-AWOS - automatycznego systemu pomiarowego parametrów meteorologicznych

2 marca 2017 r. – LOT wraca na lotnisko w Babimoście. Pierwsze połączenie z Warszawy z nowym przewoźnikiem. Od tego dnia Port Lotniczy w Babimoście znalazł się w siatce połączeń lotniczych.


Inwestycje wykonane przez Samorząd Województwa:

- ILS, czyli system wspomagania lądowania przy ograniczonej widzialności. Wartość inwestycji współfinansowanej z LRPO to prawie 4 mln zł. Dzięki dostosowaniu lotniska do europejskich wymogów bezpieczeństwa, port będzie mógł działać przez całą dobę i obsługiwać lotniczy transport towarowy.

- budowa drogi patrolowej – koszt: 859,9 tys. zł

- budowa sieci energetycznej zasilającej pionowe znaki nawigacyjne – koszt: 860 tys. zł

- budowa strażnicy Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej – 3,1 mln zł

- naprawa/remont nawierzchni Płyty Postoju Samolotów nr 1 i drogi kołowania „Echo” – koszt: 640  tys. zł

- naprawa/remont oświetlenia projektorowego PPS nr 1 i DK „Echo”

- budowa Hali Kontroli Przylotów – koszt: 3,2 mln zł

 

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!