Szczegóły aktualności:

Lepsze warunki dla chorych (wideo)

Marzena Toczek | Wydarzenia | 08-01-2018

Zielonogórskie hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw dzięki środkom unijnym zostało rozbudowane. - Pieniądze unijne mają służyć rozwiązywaniu najbardziej istotnych problemów – również tych społecznych. Nikt z nas nie ma wątpliwości, że musimy nie tylko wspierać leczenie, ale także pomagać chorym w tych ostatnich dniach. Pamiętam, że to była pierwsza decyzja Komitetu Sterującego w tym zakresie w Polsce - mówila podczas otwarcia placówki marszałek Elżbieta Anna Polak.Materiał filmowy

Realizacja inwestycji nie byłaby możliwa bez decyzji Komitetu Sterującego EFSI w zakresie ochrony zdrowia, którego członkiem jest marszałek Elżbieta Anna Polak. W 2015 roku Lubuskie jako pierwszy region w Polsce uzyskało zgodę na inwestycję infrastrukturalną w ochronie zdrowia w ramach RPO, mimo braku gotowych map potrzeb zdrowotnych.

O pozytywną decyzję dotyczącą możliwości realizacji inwestycji zabiegała marszałek Elżbieta Anna Polak, która jest członkiem Komitetu Sterującego EFSI w zakresie ochrony zdrowia. To właśnie ten organ decyduje o inwestycjach w ochronie zdrowia realizowanych ze środków unijnych. W 2015 roku nie były gotowe jeszcze mapy potrzeb zdrowotnych, które dają zielone światło unijnym inwestycjom. Wówczas Komitet Sterujący za zgodą Komisji Europejskiej dopuszczał realizację projektów dotyczących opieki długoterminowej, hospicyjnej lub geriatrycznej, ale tylko pod warunkiem, że inwestycja zawierała elementy opieki deinstytucjonalnej, która zakłada opiekę nad pacjentem w domu. Województwo lubuskie skorzystało z furtki i dostosowano projekt do założeń umożliwiających jego realizację.
Inwestycja nie zostałabym zrealizowana gdyby nie dyrektor hospicjum Anna Kwiatek, której za zaangażowanie dziękowała marszałek Elżbieta Anna Polak. - Z wielką determinacją, z prawdziwie kobiecą siłą i skutecznością walczyła o tę inwestycję - mówiła marszałek. 

Projekt rozbudowy hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w wysokości 2 mln zł  (całkowita wartość projektu: 2,4 mln zł). W ramach projektu rozbudowano budynek hospicjum. Zakupiono także wyposażenie sal dla chorych, pomieszczeń rehabilitacji, gabinetów i poradni. Powstały:

- 4 jednoosobowe sale chorych,

- 4 łazienki - dla chorych, przystosowane dla osób niepełnosprawnych, pacjentów przy rehabilitacji ambulatoryjnej,

- poradnia leczenia obrzęku limfatycznego,

- pokój fizjoterapeuty,

- sala rehabilitacji ambulatoryjnej.

Zakupiono sprzęt do fizjoterapii, a także: uruchomiono poradnię obrzęku limfatycznego, świetlicę/oddział pobytu dziennego oraz wypożyczalnię sprzętu medycznego dla chorych przebywających w domach (w oparciu o porozumienie z Zielonogórskim Towarzystwem Przyjaciół Chorych Hospicjum Domowym im. św. Pawła).  Prowadzona jest także działalność wolontaryjna w domach chorych, polegająca na szeroko rozumianym wsparciu rodzin i dzieci osieroconych.

Rozbudowa hospicjum pozwoli zwiększyć liczbę chorych terminalnie objętych całodobową opieką stacjonarną do ok. 350 osób rocznie. Umożliwi również zapewnienie skoordynowanych usług zdrowotnych dla pacjentów i wsparcie dla opiekunów.

Galeria zdjęć

Zielonogórskie hospicjum

Zdjęcia Krzysztof Kubasiewicz

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!