Szczegóły aktualności:

Spotkanie z prezesem WFOŚiGW

Małgorzata Tramś-Zielińska | Warte uwagi | 05-01-2018

5 stycznia br. członek zarządu Alicja Makarska spotkała się Mariuszem Herbutem - prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Podczas spotkania rozmawiano na temat usuwania azbestu z terenu województwa lubuskiego w związku z podpisaniem umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ogłoszonym konkursem z RPO z Osi IV. Środowisko i kultura, działanie 4.2. Gospodarka odpadami.

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!