Szczegóły aktualności:

Dobry rok lubuskiego – kolejny wzrost wartości PKB

Marzena Toczek | Wydarzenia | 08-01-2018

Z danych przedstawionych przez Urząd Statystyczny w Katowicach wynika, że w 2016 roku wszystkie województwa odnotowały wzrost produktu krajowego brutto (PKB) w porównaniu do 2015 roku. Najmniejszy wzrost odnotowało województwo opolskie o 1,7%, a największy pomorskie - o 4,5%. Lubuski PKB wzrósł o 3,8%, co pozwoliło regionowi na zajęcie 4 miejsca. - Wskaźniki te to efekt przemyślanych i konsekwentnych działań samorządu mających na celu wsparcie rozwoju gospodarczego - komentuje marszałek Elżbieta Anna Polak.

Wartość lubuskiego PKB to 41,319 mld zł, niższe osiągnęły tylko podlaskie i opolskie (40,748 mld zł i 38,413 mld zł), a najwyższe mazowieckie 412, 436 mld złotych.

W przeliczeniu na jednego mieszkańca wartość PKB kształtowała się na poziomie 40 610 zł (84% średniej krajowej). Po raz pierwszy województwo lubuskie przekroczyło pułap 40 tys. na jednego mieszkańca, co dało mu 9 miejsce.

W kraju wartość PKB na jednego mieszkańca wahała się od 33 349 w województwie lubelskim (68,9% średniej krajowej) do 76 992 zł w województwie mazowieckim (159,7% średniej krajowej), przy średniej krajowej 48 368 złotych.

Udział procentowy Lubuskiego w kształtowaniu krajowego PKB w 2016 roku wyniósł 2,2%.

 

Dynamika wzrostu PKB województwa lubuskiego (2013 – 2016)

2013 - 36,940 mld zł, na 1 mieszkańca 36 136 zł; Polska = 100%, a Lubuskie = 83,7%

2014 - 38,366 mld zł, na 1 mieszkańca 37 585 zł; Polska = 100%, a Lubuskie = 84,1%

2015 - 39,804 mld zł, na 1 mieszkańca 39 042 zł; Polska = 100%, a Lubuskie = 83,5%

2016 - 41,319 mld zł, na 1 mieszkańca 40 461 zł; Polska = 100%, a Lubuskie = 84,5% 

Na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Katowicach.

Informację przygotował: Wydział Przedsiębiorczości i Strategii Marki UMWL

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!