Szczegóły aktualności:

Co wiesz o Konstytucji RP?

Katarzyna Kozińska | Młodzież | 08-01-2018

Granice konstytucyjnej wolności jednostki, najważniejsze prawa konstytucyjne, konstytucja a prawo międzynarodowe, jakie prawa i obowiązki wynikają z tego dokumentu? Zrób ciekawy film i wygraj wyjazd do Brukseli, Sejmu i Senatu oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe. Marszałek Elżbieta Anna Polak zaprasza do udziału w konkursie #konstytucja w ramach kampanii Młodzi On-Life. – Powinniśmy pielęgnować wartości patriotyczne, każdy z nas może być niezwykłym bohaterem zwyczajnej codzienności szanując konstytucję i demokrację - podkreśla marszałek Elżbieta Anna Polak.

Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy na temat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem zasad funkcjonowania:
- organów władzy w demokracji parlamentarnej,
- współczesnych systemów politycznych,
- prawa konstytucyjnego.
Konkurs przyczynia się do rozwoju świadomości i aktywnej postawy obywatelskiej młodych Lubuszan.

Adresatami  konkursu   są    uczniowie szkół ponadgimnazjalnych: liceów ogólnokształcących i techników oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych: szkół branżowych pierwszego stopnia z terenu województwa lubuskiego w wieku od 16 roku życia, realizujący naukę w systemie dziennym. Uczniowie tworzą 3-osobową drużynę, która zespołowo wykonuje pracę konkursową. Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie maksymalnie 3-minutowego filmu i przesłanie/dostarczenie na adres organizatora konkursu – Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. Tematy filmów konkursowych:
1)       Moje uprawnienie, a twoje prawo.
Granice konstytucyjnej wolności jednostki.
2)       Monteskiuszu o co ci chodziło?
Rozważania odnośnie celu trójpodziału władzy.
3)        Moje najważniejsze prawo konstytucyjne.
4)        Jestem nastolatkiem. Po co mi Konstytucja?
5)       Polak i Europejczyk.
Konstytucja a prawo międzynarodowe
 
Konkurs pn. „#konstytucja” organizowany jest przez Wydział Zamiejscowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp., przy partnerskiej współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym w Gorzowie Wlkp., Sędziami Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., Prokuratorami Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp., Okręgowa Radą Adwokacką w Zielonej Górze, Okręgową Izbą Radców Prawnych w Zielonej Górze.
Do 26 stycznia 2018 r. organizator Konkursu czeka na zgłoszenia 3 - osobowych drużyn ze szkół do wzięcia udziału w konkursie. Zgłoszenia chętnych drużyn przyjmowane na adres mailowy gorzow@lubuskie.pl. W zgłoszeniu należy zamieścić dane uczniów: imiona i nazwiska, klasa, a także dane opiekuna grupy: imię, nazwisko, e-mail, telefon.
 
ETAP SZKOLNY
Film wraz z wypełnionym formularzem (Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu) należy przesłać lub dostarczyć osobiście w nieprzekraczalnym terminie do 12 marca 2018r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Wydział Zamiejscowy Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp.
ul. Ignacego Mościckiego 6
 66-400 Gorzów Wlkp.
Na kopercie należy zamieścić dopisek „Praca na konkurs  #konstytucja”.
ETAP WOJEWÓDZKI
Wyłonienie dziesięciu najlepszych prac i przesłanie tematów na dodatkowe prezentacje
 ustne – marzec 2018 r.
FINAŁ WOJEWÓDZKIkwiecień 2018 r.
 
Szczegółowe informacje:

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!