Szczegóły aktualności:

O planach Gminy Słońsk

Małgorzata Tramś-Zielińska | Warte uwagi | 10-01-2018
10 stycznia br. wicemarszałek Romuald Gawlik spotkał się z Wójtem Gminy Słońsk Januszem Krzysków. Podczas spotkania rozmawiano na temat wniosku o dofinansowanie realizacji projektu pt. „DOBRE PRZEDSZKOLE” w ramach Poddziałania 8.1.1.Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej  - projekty realizowane poza formułą ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Rozmowy dotyczyły także organizacji obchodów 73. Rocznicy zagłady więźniów Hitlerowskiego Obozu Koncentracyjnego Sonnenburg, które odbędą się 02.02.2018 r. w Słońsku. Poruszono także temat budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w gminie Słońsk.

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!