Szczegóły aktualności:

Sejmik w sprawie przywrócenia Otyniowi praw miejskich (wideo)

Małgorzata Tramś-Zielińska | Wydarzenia | 12-01-2018

Po 72 latach prawa miejskie ponownie uzyskał Otyń w powiecie nowosolskim. Z tej okazji 12 stycznia br. w tamtejszej Szkole Podstawowej odbyła się uroczysta sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego. Radni spotkali się z włodarzami i mieszkańcami. Była to okazja do wspomnień, przybliżenia historii miasta oraz gratulacji. Sejmik przyjął Stanowisko w sprawie przywrócenia Otyniowi praw miejskich.

Materiał filmowy

Ponad 200 osób uczestniczyło w uroczystej sesji Sejmiku Woj. Lubuskiego, z udziałem rady powiatu nowosolskiego i rady miasta Otyń. Uczestniczyli marszałek woj. lubuskiego Elżbieta Anna Polak, wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn (honorowy obywatel gminy Otyń), członkowie zarządu woj. lubuskiego Alicja Makarska i Tadeusz Jędrzejczak, burmistrz Otynia Barbara Wróblewska i przewodnicząca rady miasta Otyń Aneta Smolicz, a także m.in. poseł Katarzyna Osos, senator Waldemar Sługocki, poseł Jacek Kurzępa, wicewojewoda Robert Paluch, starosta powiatu nowosolskiego Waldemar Wrześniak, wiceprezydent Nowej Soli Jacek Milewski, działacze samorządowi, miejscowi duchowni, mieszkańcy miasta Otynia, partnerzy z miast zaprzyjaźnionych z Niemiec, Ukrainy i Słowacji.

Historię miasta Otyń przypomniał radnym Wiesław Szklarz dyrektor Szkoły Podstawowej w Niedoradzu. Podkreślił, że Otyń był już lokowany w czasach średniowiecza, w 1329 r. W roku 1554 r. spłonął miejscowy kościół, odbudowa trwała kilkadziesiąt lat, dokończono ją w 1607 r. Przypomniał, że odbudowa kościoła po katastrofie budowlanej z roku 2012 trwała zaledwie dwa lata (zawaliła się wtedy zabytkowa wieża kościoła). Kolejny pożar zespołu klasztornego miał miejsce w XVIII wieku, po którym dobudowano nowe skrzydła klasztoru. Zakończono prace w 1721 r. Król pruski Fryderyk II rozbudował magazyny zbożowe w Otyniu, ale po przemarszu wojsk rosyjskich przez Otyń w latach 60. XVIII wieku, miasto zostało splądrowane i zniszczone. Po kasacji zakonu jezuitów, pomieszczenia klasztorne znalazły świeckie zastosowanie. Rozwój gospodarczy okolic Otynia miał miejsce zwłaszcza w latach 20. XX wieku – powstała m.in. fabryka rowerów. Prawa miejskie Otyń stracił po II wojnie światowej, a odzyskał je dopiero teraz.

Burmistrz Barbara Wróblewska powiedziała: - Jestem przekonana, że możemy czuć dumę nie tylko z historii, ale z pracy, którą wykonujemy każdego dnia. Otyń był zawsze miastem otwartym dla ludzi. To tutaj znaleźli schronienie ludzie przybywający z Kresów Wschodnich i z centralnej Polski. Otynianie nie boją się nowych wyzwań i odważnie patrzą w przyszłość.

Marszałek Elżbieta Anna Polak powiedziała: - Chciałoby się razem z Wami zaśpiewać: jestem z miasta! W tak podniosłej i doskonałej atmosferze świętujemy Waszą miejskość. Jak najlepiej korzystajcie z tej miejskości! Czuję się tutaj jak u siebie w domu, też pochodzę z małego miasta, bo jako 14-letnia Ela znad Bobru wyruszyłam na podbój świata z Małomic. Wtedy spotkałam się z takim „hejtem”. Pytano: a skąd ty jesteś, gdzie to jest? Ale wielkie marzenia, wielcy ludzie zazwyczaj rodzą się w małych miastach. Marszałek jest z Małomic, przewodniczący Sejmiku jest z Gubina, wojewoda jest ze Strzelec Kraj., a papież był z Wadowic. Życzę wam, aby Wasze marzenia się spełniały.

Życzenia i gratulacje mieszkańcom miasta złożyła poseł Katarzyna Osos. Senator W. Sługocki powiedział m.in.: - To bez wątpienia historyczna chwila, odzyskanie praw miejskich przeżywa się raz w życiu. Trzeba być szczęśliwym, żeby móc kreować tego typu wydarzenia. W 1990 r. na nowo przywróciliśmy samorząd szczebla lokalnego i daliśmy szansę na aktywność tych lokalnych społeczności. To my wiemy, czego chcemy i jakie realizować pasje. Tego nie rozwiąże za nas ani wojewoda, ani najlepszy nawet minister. Mam nadzieję, że samorząd wciąż będzie podmiotem w Polsce: ten gminny, ten powiatowy i ten wojewódzki.

Poseł J. Kurzępa nawiązał do tegorocznych obchodów 100-lecia niepodległości. Mówił o przemijaniu i o tym, że Rzeczpospolita trwa, bo zostawiamy po sobie ślad na ziemi. – Musimy umieć podkreślać znaczenie naszych poprzedników, ale również pomagać tym, którzy nastąpią po nas – podkreślił.

Wicewojewoda R. Paluch również podkreślił znaczenie tego wydarzenia i podziękował wszystkim którzy się w to zaangażowali: - To niewątpliwie prestiż, to otwiera przed wami nowe szanse – mówił. – Jubileusz odzyskania niepodległości przez Polskę jest szczególnie ważny tutaj na Ziemiach Zachodnich, bo ciągle tutaj budujemy swoją tożsamość. Gratuluję wam. Budujcie wielkość Ziem Zachodnich i woj. lubuskiego.

Podczas sesji nastąpiło umieszczenie stanowiska Sejmiku w kapsule czasu, a pan Stanisław Józwa - związany z pracą dla dzieci, autor wielu przewodników po gminie Otyń - otrzymał tytuł honorowego obywatela gminy Otyń.Oto treść Stanowiska:

Na podstawie § 38 pkt 4 Statutu Województwa Lubuskiego stanowiącego załącznik do uchwały XL/462/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 9 września 2013 r. w sprawie przyjęcia Statutu Województwa Lubuskiego (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2013 r. poz. 1992) przyjmuje się następujące stanowisko:

Sejmik Województwa Lubskiego pragnie wyrazić swoje uznanie dla społeczności Gminy Otyń za skuteczne starania w dążeniu do przywrócenia Otyniowi praw miejskich.

Po II wojnie światowej Otyń - który był miastem od 1329 roku - stracił prawa miejskie. Po ponad 600 latach utracił rangę historyczną oraz swój prestiż, a miejscowość została przejęta bez walk i  wówczas znacząco splądrowana.

W życiu każdej społeczności zdarzają się momenty, które utwierdzają jej tożsamość i wyznaczają bieg działalności na długie lata. Przełomowe okazały się reformy: samorządowa z 1990 r. oraz administracyjna z 1999 r., mające na celu usprawnienie działań władz w terenie oraz budowę samorządności. Włodarze Otynia, mieszkańcy i przedsiębiorcy wzięli więc sprawy w swoje ręce i – w poczuciu troski o przyszłe pokolenia – rozpoczęli wspólne starania o przywrócenie miejscowości dawnej świetności.

Społeczność lokalna zaczęła się jednoczyć, Otyń wzmacniał swój potencjał i rolę w regionie, stając się administracyjnym sercem gminy. Rynek z ratuszem, ciągi kamienic, urząd, szkoła, przedszkola oraz Gminne Centrum Kultury – miejskie atrybuty również nabierały na znaczeniu. 

Dziś mamy dowód na to, że – pracując wspólnie – można osiągnąć najodleglejszy cel.  W związku z przywróceniem Otyniowi praw miejskich, Sejmik Województwa Lubuskiego składa z tej wyjątkowej okazji najserdeczniejsze gratulacje oraz przekazuje wyrazy uznania wszystkim, którzy się do tego przyczynili.

Macie Państwo powód do dumy, być może historia, którą napisaliście z troski o Wasz Otyń stanie się inspiracją dla innych miejscowości, które spotkał podobny los.

Galeria zdjęć

Uroczysta sesja w Otyniu

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!