Szczegóły aktualności:

Ścieżki rowerowe na pograniczu

Dariusz Nowak | Warte uwagi | 11-01-2018
10 stycznia w Urzędzie Marsząłkowskim odbyło się spotkanie z przedstawicielami Euroregionu „Pro Europa Viadrina”, które dotyczyło Koncepcji szlaków rowerowych na pograniczu polsko-niemieckim”. Omówiono możliwość wspólnej realizacji projektu transgranicznego, obejmującego stworzenie bazy rozwoju sieci szlaków turystyki rowerowej. Spotkaniu przewodniczyła Alicja Makarska - Członek Zarządu Województwa Lubuskiego.

Celem wspólnego projektu byłoby sporządzenie szczegółowej koncepcji przebiegu rekreacyjnych tras rowerowych na terenie województwa lubuskiego oraz ich powiązań z infrastrukturą rowerową
na terenie Niemiec i w województwach ościennych. Obszarem objętym projektem wybrano zasadniczo dwa główne euroregiony polsko-niemieckiego pogranicza – Pro Europa Viadrina i Sprewa – Nysa
– Bóbr. Planowane trasy rowerowe będą przebiegały również przez tereny leśne, w związku z tym Województwo Lubuskie, zaprosiło do udziału w opracowaniu koncepcji  Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Zielonej Górze.

W celu realizacji projektu, planowane jest aplikowanie do Programu INTERREG VA Brandenburgia–Polska 2014–2020, którego dofinansowanie wynosi ok. 85% wartości projektu. Obecnie trwają rozmowy w celu pozyskania partnera niemieckiego.

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!