Szczegóły aktualności:

O rozwoju zielonogórskiej lecznicy

Marzena Toczek | Wydarzenia | 11-01-2018

Plany rozwoju Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze w 2018 roku oraz budowa Centrum Zdrowia Matki i Dziecka to główne tematy spotkania marszałek Elżbiety Anny Polak z prezesem lecznicy Markiem Działoszyńskim.

Głównym zamierzeniem budowy Centrum jest m.in. stworzenie nowoczesnej bazy łóżkowej i diagnostyczno-zabiegowej spełniającej najwyższe standardy nowoczesnego pediatrycznego szpitala  realizującego leczenie ogólnopediatryczne i specjalistyczne.

Budowa Centrum stworzy bazę naukowo-dydaktyczną dla Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Zielonogórskiego. Projekt wpisuje się w cel strategiczny – społeczna i terytorialna spójność regionu, cel szczególny – zwiększenie dostępu do usług medycznych i profilaktyka zdrowotna – zapisany w Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020.

Ponadto inwestycja wpisuje się w założenia Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju – „Polska 2030.Trzecia fala nowoczesności” oraz Średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju – „Strategia Rozwoju Kraju 2020”.

W skład Centrum będą wchodzić oddziały: Pediatrii, Chirurgii i Urologii Dziecięcej, Neonatologii, Położniczo-Ginekologiczny.

Budowa Centrum obejmuje:

- opracowanie i przeprowadzenie postępowań przetargowych na realizację zadań: nadzór inwestorski oraz realizację robót

w systemie „zaprojektuj i wybuduj”,

- wykonanie dokumentacji projektowej,

- prace budowlane,

- promocja projektu.

 

- całkowita wartość projektu: 92 mln zł,

- dofinansowanie RPO L-2020: 56 mln zł;

- wkład własny do projektu z budżetu województwa: 12 mln zł

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!