Szczegóły aktualności:

Przetarg na sprzedaż nieruchomości

Dariusz Nowak | Warte uwagi | 12-01-2018

Zarząd Województwa Lubuskiego zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz.1490) ogłasza kolejne (trzecie) przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych w Torzymiu.

Przetargi odbędą się 15.02.2018 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, przy ul. Podgórnej 7, w sali nr 108. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.bip.lubuskie.pl.

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!