Szczegóły aktualności:

Oferta udziału w projekcie Interreg Central Europe

Izabela Wydro | Interreg | 15-01-2018

Oferta udziału w projekcie Interreg Central Europe

W ramach trzeciego zaproszenia do składania wniosków, Słoweński partner wiodący, przygotowujący do złożenia wniosek, pilnie poszukuje polskiego partnera do programu Interreg Central Europe.

Projekt jest ukierunkowany na współpracę międzysektorową i powiązania CCI z innymi sektorami lub innowacyjnymi technologiami.

Poszukiwana jest instytucja o kompetencjach w obszarze przemysłów kreatywnych (a creative industry hub, creativity lab or any community representing creative industries in Poland), zainteresowana współpracą w ramach priorytetu  3.2 – Poprawa zdolności zrównoważonego wykorzystywania zasobów dziedzictwa kulturowego. Zakres tematyczny obejmuje:

- Przemysł kulturalny i kreatywny (CCI).

Poszukiwane jest kreatywne centrum przemysłu, laboratorium kreatywności lub każdej społeczności reprezentującej kreatywne branże w Polsce.

Zainteresowani powinni kontaktować się bezpośrednio z projektodawcą (dane kontaktowe znajdują się poniżej).

 

INFORMACJA NA TEMAT POLSKIEGO PARTNERA W PROJEKCIE

 

mag. Grit Ackermann
Direktorica projektne pisarne

 

 

Gospodarska zbornica Slovenije
Projektna pisarna
Dimičeva ulica 13, 1504 Ljubljana
t:
01 5898 418 m: 031 627 565
e:
grit.ackermann@gzs.si w: www.gzs.si

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!