Szczegóły aktualności:

Konferencja w ramach Programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia-Polska 2014-2020

Justyna Milian | Interreg | 23-01-2018

Konferencja w ramach Programu Współpracy INTERREG VA          Brandenburgia-Polska 2014-2020

Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 oraz Biuro Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego we współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim zaprasza na konferencję pt.: „Uwarunkowania współpracy transgranicznej i wpływ Programu Interreg VA Brandenburgia-Polska na rozwój współpracy na polsko-niemieckim pograniczu”. Konferencja odbędzie się w Hotelu Ruben przy Alei Konstytucji 3 Maja w Zielonej Górze 2 lutego 2018 r.

Podczas konferencji zostaną przedstawione informacje nt. Programu INTERREG V A BB–PL 2014-2020, współpracy transgranicznej oraz sytuacji społeczno-politycznej w Republice Federalnej Niemiec.

PROGRAM KONFERENCJI

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!