Szczegóły aktualności:

Zdrowe Płuca Lubuszan – mamy coraz lepszą skuteczność

Marzena Toczek | Zdrowie | 23-01-2018

Zarząd Województwa podsumował trzecią edycję programu „Zdrowe Płuca Lubuszan”. W 2017 r. jeszcze bardziej wzrosła wykrywalność zmian nowotworowych wśród uczestników programu. – Ale jest to także dobra wiadomość, bo być może dzięki wczesnym badaniom uratowaliśmy życie tych osób. Profilaktyka zawsze kosztuje mniej niż długotrwałe leczenie, więc stawiamy na świadome badania – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.

W 2017 roku na realizację Programu polityki zdrowotnej wczesnej diagnostyki chorób nowotworowych płuc dla mieszkańców przeznaczono ok. 120 tys. zł. Środki te dały możliwość zdiagnozowania kolejnych osób, tj. 312 Lubuszan.

Dzięki  badaniom zdiagnozowano 38 przypadków nowotworów płuc, tj. u 12,18% badanej populacji, która zgłosiła się do udziału w Programie. W ubiegłym roku procent zdiagnozowanych nowotworów płuc u osób objętych Programem wynosił 7,69 %. Jest to  wzrost rozpoznań nowotworów płuc o 4,49% w porównaniu z rokiem 2016.

Badania można było wykonać w czterech szpitalach na terenie województwa lubuskiego: w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp., Lubuskim Szpital Specjalistycznym Pulmonologiczno-Kardiologicznym w Torzymiu sp. z o.o., Szpitalu Uniwersytecki im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. oraz 105. Kresowym Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SP ZOZ  w Żarach.  

Wczesne wykrycie choroby ma istotny wpływ na stan pacjenta oraz jego rokowania, co odzwierciedla się również w kosztach leczenia, a także możliwościach dłuższego funkcjonowania osoby chorej na rynku pracy. Program ten uzyskał pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Do udziału w programie kwalifikowano osoby w wieku 55-80 lat, które paliły od co najmniej 30 lat minimum jedną paczkę dziennie lub palili w przeszłości najpóźniej 15 lat temu, bez wcześniejszych objawów nowotworowych. Zgłaszalność do udziału w Programie była dobrowolna – bez skierowania.

Program zakładał dwa warianty, z czego pierwszy - główny wariant składał się z trzech etapów  i obejmował dwie konsultacje pulmonologiczne oraz wykonanie niskodawkowej tomografii komputerowej LDCT płuc wraz z opisem.

 

Zestawienie liczby osób przebadanych oraz liczby osób u których wykryto zmiany nowotworowe płuc z podziałem na lata realizacji Programu

rok

Liczba osób którym
wykonano badanie

Liczba osób
u których wykryto zmiany  nowotworowe płuc

%

2015

543

30

5,52

2016

494

38

7,69

2017

312

38

12,18

Razem:

1340

106

 

 
Informację przygotował Departament Ochrony Zdrowia UMWL

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!