Szczegóły aktualności:

Centrum Zdrowia Matki i Dziecka powstanie tam, gdzie planowano

Marzena Toczek | Zdrowie | 29-01-2018
Centrum Zdrowia Matki i Dziecka powstanie tam, gdzie planowano fot. Krzysztof Kubasiewicz

Centrum Zdrowia Matki i Dziecka powstanie tam, gdzie planowano. - Nie możemy go budować przy Trasie Północnej, ponieważ Komisja Europejska i Minister Zdrowia nie wyrazili zgody na budowę nowych obiektów w ochronie zdrowia, jest możliwa tylko ich rozbudowa. Dlatego tylko i wyłącznie lokalizacja na terenie obecnego szpitala jest możliwa – wyjaśnia marszałek Elżbieta Anna Polak i dodaje: - Było naprawdę dużo czasu na konsultacje, dyskusje i nowe pomysły. A może chodzi o zatrzymanie budowy? Całość oświadczenia poniżej.

Centrum Zdrowia Matki i Dziecka powstanie na terenie obecnego szpitala. Plany sięgają 2008 r. Koncepcja powstała w szpitalu i od początku jest to informacją publiczną - nie tajną. W miejscu lokalizacji Centrum odbyła się nawet konferencja prasowa z udziałem Jurka Owsiaka, który zadeklarował wyposażenie Centrum.O tej lokalizacji przesadzają między innymi już zrealizowane inwestycje: budowa zakładu patomorfologii, Ośrodka Nauk Podstawowych Medycznych, zakładu radioterapii, dziekanatu Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UZ i lądowiska dla śmigłowców na potrzeby Centrum Urazowego.
Inwestycja była planowana przez wiele lat, wymagała opinii Wojewody, wpisania do tzw. Map Potrzeb Zdrowotnych, zatwierdzenia przez Komitet Sterujący przy Ministrze Zdrowia. Pamietam, jak Minister Zdrowia głosował  na posiedzeniu KS ze swoimi urzędnikami przeciwko budowie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Zielonej Górze.
Udało się go przegłosować- głosami samorządowców. Teraz, gdy ogłaszamy już po raz drugi przetarg, nagle pojawiają się głosy o budowie nowego szpitala i nowej lokalizacji. Umowa na realizację tej inwestycji została podpisana między szpitalem a marszałkiem w grudniu 2016 r. Było naprawdę dużo czasu na konsultacje, dyskusje i nowe pomysły. A może chodzi o zatrzymanie budowy?

Koncepcja Budowy Centrum Zdrowia Matki i Dziecka
Realizacja inwestycji w formule "zaprojektuj - wybuduj" (wykonanie dokumentacji projektowej, robót budowlanych oraz wyposażenie trwałe wbudowane. Inwestycja współfinansowna jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Głównym  elementem  inwestycji  będzie  wybudowanie  obiektu  Centrum  Zdrowia Matki  i  Dziecka. Nowy  budynek  będzie  posiadał  pięć  kondygnacji  nadziemnych i jedna  podziemna. Zostanie  w  nim  stworzony  nowoczesny, pediatryczny  szpitala kliniczny,  realizujący  leczenie  ogólnopediatryczne  i  specjalistyczne.  Planowana wysokość budynku wynosi do 20  m, powierzchnia netto 14.634 m2, kubatura obiektu: ok. 60.000 m3.

Głównymi zamierzeniami budowy Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Wojewódzkim Szpitalu Klinicznym jest między innymi stworzenie nowoczesnej bazy łóżkowej i diagnostyczno-zabiegowej spełniającej najwyższe standardy do nowoczesnego pediatrycznego szpitala klinicznego. W tym celu należy przenieść Oddział Położnictwa wraz z traktem porodowym i dedykowaną salą operacyjną do cięć cesarskich oraz Klinicznego Oddziału Neonatologii wraz z OIOM-em noworodkowym. Podwyższenie komfortu leczenia dzieci oraz pacjentek położniczych zostanie osiągnięte poprzez odseparowanie Oddziału Dziecięcego i Oddziału Położnictwa i Neonatologii od oddziałów, gdzie przebywają dorośli pacjenci. Nowopowstałe odcinki i stanowiska oparzeniowe, zakaźne zwiększą zakres udzielanych świadczeń medycznych. Stworzone zostanie przyjazne środowisko dla dzieci poprzez zorganizowanie sal zabawowo-edukacyjnych oraz stworzenie zewnętrznej infrastruktury z placem zabaw oraz miejscem do przebywania rodziców z dziećmi. 1. Struktura Oddziałów i liczba planowanych łóżek: 1) Oddział Pediatrii z wydzielonymi łóżkami na potrzeby diabetologii, endokrynologii, hematologii, nefrologii - 46 łóżek oraz 6 łóżek izolacyjno - zakaźnych 2) Oddział Chirurgii i Urologii Dziecięcej z łóżkami przeznaczonymi również dla potrzeb chirurgii noworodka i traumatologii - 30 łóżek 3) Oddział Onkologii Dziecięcej - 12 łóżek 4) Oddział Położnictwa z traktem porodowym i salą cięć cesarskich: - 23 łóżka dla matek, - 23 łóżeczka dla noworodków, - 2 sale do cięć cesarskich 5) Oddział Noworodkowy przeznaczony również dla potrzeb patologii noworodka -15 łóżeczek i intensywnej terapii noworodka - 12 stanowisk OIOM 6) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla dzieci -6 łóżek 2. Oddział Położniczy z traktem porodowym i salą cięć cesarskich jest częścią składową Klinicznego Oddziału Położniczo - Ginekologicznego, która zostanie przeniesiona do dobudowanej części Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. Nie planuje się utworzenia samodzielnego Oddziału Ginekologii. 3. Planowana liczba łóżek w poszczególnych oddziałach została zracjonalizowana zgodnie z decyzją Wojewody Lubuskiego.

Miasto miało wspierać kierunek lekarski

Przypominamy także, że w 2012 roku Miasta Zielona Góra zawarło porozumienie z Uniwersytetem Zielonogórskim w sprawie współpracy w zakresie kształcenia studentów na kierunku lekarskim. Zobowiązuje się w nim do:

- wsparcia Uniwersytetu przez miasto Zielona Góra w zakresie sfinansowania wkładów własnych do projektów związanych z szeroko rozumianymi inwestycjami, potrzebnymi do uruchomienia na Uniwersytecie kształcenia studentów na kierunku lekarskim,

- wsparcia Uniwersytetu w zakresie zapewniania mieszkań zastępczych dla nauczycieli akademickich zatrudnionych na tworzonym kierunku lekarskim,

- zmiany miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego, w zakresie działek położonych przy ul. Wazów, pod potrzeby kształcenia na kierunku lekarskim.

Zobacz porozumienie

Żadne z powyższych zobowiązań nie zostało zrealizowane.

Podobne porozumienie z Uniwersytetem zawarł samorząd województwa. Zobowiązał się w nim do:

- udzielenia pomocy Uniwersytetowi w uzyskaniu zgody ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Zdrowia na kształcenie studentów na kierunku lekarskim,

- zabezpieczenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa 6 mln zł na finansowanie kosztów kształcenia studentów medycyny w lata 2013-2014

- wsparcia działań Uniwersytetu związanych z potrzebą budowy modułu dydaktyczno-klinicznego,

-  zapewnienia Uniwersytetowi merytorycznego wsparcia w zakresie pozyskania środków UE oraz w zakresie wykorzystania potencjału parku Naukowo-Technologicznego w nowym Kisielinie i projektu „Lubuska sieć Teleradiologii – e – zdrowie w diagnostyce obrazowej,

- udzielenia pomocy Uniwersytetowi w stworzeniu odpowiednich warunków lokalowych na potrzeby administracyjne kierunku lekarskiego

- pomocy w stworzeniu w szpitalach, dla których podmiotem tworzącym jest województwo lubuskie, warunków do zatrudnienia na etatach nauczycieli akademickich, którzy wejdą do minimum kadrowego w na kierunku lekarskim

- pomocy w stworzeniu w szpitalach, dla których podmiotem tworzącym jest województwo lubuskie, warunków do nieodpłatnego odbywania praktyk studentom kierunku lekarskiego i pielęgniarstwa.

Zobacz treść porozumienia

Wszystkie z tych zobowiązań zostały zrealizowane.

Zobacz także:
- Porozumienie w sprawie kierunku lekarskie pomiędzy szpitalem a UZ
- Informacja UZ w sprawie współpracy na rzecz utworzenia kierunku lekarskiego

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!