Szczegóły aktualności:

U Norwida: Sala Dębowa jak nowa

Paweł Tyl | Aktualności | 01-02-2018
1 lutego br. w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze otwarto zmodernizowaną Salę Dębową. W uroczystości udział wziął Przewodniczący Sejmiku Czesław Fiedorowicz. Sala oficjalnie otrzymała także imię Janusza Koniusza – m.in. twórcy lubuskiego środowiska literackiego, ostatniego redaktora naczelnego czasopisma „Nadodrze”, wyróżnionego "Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Lubuskiego"
W ramach spotkania zrealizowano:

– Odsłonięcie symbolicznej tablicy upamiętniającej patrona sali z udziałem Jego rodziny, przedstawicieli władz województwa i miasta, także członków zielonogórskiego oddziału Związku Literatów Polskich, środowiska literackiego, czytelników oraz bibliotekarzy;    

–Krakowski Salon Poezji w Zielonej Górze: wiersze ze zbiorku Wiersze ostatnie Janusza Koniusza pod red. Eugeniusza Kurzawy czytać będą zielonogórscy aktorzy: Ernest Nita i James Malcolm.
Poezji towarzyszyć będzie muzyka w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Zielonej Górze. Gospodarz Salonu: Andrzej Buck.  

– Otwarcie wystawy Janusz Koniusz twórca i działacz. Kurator: dr Robert Rudiak.

foto: Biblioteka facebook

Więcej informacji.

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!