Szczegóły aktualności:

Spotkanie informacyjne

Dariusz Nowak | Fundusze unijne | 05-02-2018

16 lutego odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące konkursu „Studia podyplomowe dla mediatorów z zakresu mediacji w sprawach gospodarczych z elementami wiedzy pozaprawnej”. W konkursie można starać się o blisko 2 mln zł. Jego celem jest wyłonienie 3 beneficjentów przewidujących organizację dwóch edycji dwusemestralnych studiów podyplomowych dla min. 300 uczestników.

Programy studiów mają obejmować zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu mediacji w sprawach gospodarczych oraz wiedzy pozaprawnej przydatnej do pomocy stronom przy rozwiązywaniu spraw cywilnych o charakterze gospodarczym, z minimalnym zaangażowaniem, bądź bez udziału sądu.
 
W ramach konkursu przewiduje się wybór do dofinansowania po jednym projekcie w każdym z nw. obszarów:
 
a) I obszar – obszar odpowiadający obszarowi właściwości miejscowej sądów apelacyjnych w Lublinie, w Katowicach, w Krakowie oraz w Rzeszowie;
 
b) II obszar - obszar odpowiadający obszarowi właściwości miejscowej sądów apelacyjnych w Białymstoku, w Łodzi i w Warszawie,
 
c) III obszar - obszar odpowiadający obszarowi właściwości miejscowej sądów apelacyjnych w Gdańsku, w Poznaniu, w Szczecinie i we Wrocławiu.
  
Kto może składać wnioski?
 
W ramach konkursu o dofinansowanie mogą ubiegać się:
 
• szkoły wyższe,
 
• jednostki naukowe
 
Finanse
 
Alokacja założona na konkurs wynosi 1,95 mln zł. Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 100%, a maksymalna kwota dofinansowania to 650 tys. zł.
 
 
Składanie wniosków
 
Wnioski przyjmowane będą w terminie od 23 lutego 2018 r. do 15 marca 2018 r. (do godz. 23:59).  Należy je składać wyłącznie w formie elektronicznej, na obowiązującym formularzu, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA (https://www.sowa.efs.gov.pl/).
 
Dodatkowe informacje  
Wszystkie kryteria oceny projektów i przebieg procesu oceny wniosków (oraz środki odwoławcze przysługujące wnioskodawcy) zostały określone w Regulaminie konkursu. Regulamin wraz z załącznikami szczegółowo opisują wymagania konkursowe oraz zawierają wzory niezbędnych dokumentów. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest 01.05.2018 roku.
Szczegółowe informacje o naborze wniosków znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości (https://www.ms.gov.pl/pl/o-ministerstwie/po-wer-2014-2020/nabor-wnioskow/nabory-wnioskow-konkursowych/ogloszenia-o-naborach/news,10320,ogloszenie-o-konkursie-nr.html)
 
Miejsce i termin spotkania:
Sala nr 615 w Ministerstwie Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11,00-950 Warszawa. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: aneta.utkowska@ms.gov.pl lub szkoleniapower@ms.gov.pl. Zgłoszenia są otwarte 14 lutego. W przypadku pytań organizacyjnych prosimy o kontakt telefoniczny: 22 23 90 577

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!