Szczegóły aktualności:

Lubuskie walczy z rakiem

Marzena Toczek | Zdrowie | 05-02-2018

4 lutego obchodziliśmy Światowy Dzień Walki z Rakiem. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego oraz Krajowego Rejestru Nowotworów wynika, że Lubuskie jest jednym z regionów o najniższej zachorowalności. - Prowadzimy wiele działań na rzecz profilaktyki, bo ona jest w diagnostyce bardzo ważna. Dzięki niej mamy większą skuteczność w leczeniu – wyjaśnia marszałek Elżbieta Anna Polak. Samorząd województwa ze środków europejskich oraz własnych prowadzi programy profilaktyczne raka jelita grubego, szyjki macicy, piersi oraz płuc.

Z danych GUS wynika, że w 2015 roku w Polsce nowotwór złośliwy zdiagnozowano u 163 tys. osób, z czego 100,6 tys. zmarło. W Lubuskiem diagnozowano 4,2 tys. nowotworów złośliwych, z czego 2,6 tys. osób zmarło. To drugi wynik w kraju. Mężczyźni najczęściej chorują na raka: płuc, gruczołu krokowego oraz okrężnicy. Kobiety zaś na raka: piersi, płuc i trzonu macicy.

Źródło: onet.pl

Lubuskie stawia na profilaktykę

Samorząd województwa lubuskie stawia na profilaktykę nowotworów. Dlatego też w ramach unijnego dofinansowania realizuje projekt: „Lubuszanie skutecznie przeciw nowotworom – wsparcie realizacji programów zdrowotnych ukierunkowanych na wykrywanie i zapobieganie nowotworom złośliwym jelita grubego, szyjki macicy, piersi wśród mieszkańców województwa lubuskiego”. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków RPO Lubuskie 2020 w wysokości 3,5 mln zł. Jego celem jest podjęcie działań informacyjno-edukacyjnych, które w znaczący sposób będą miały wpływ na  zwiększenie zgłaszalności mieszkańców województwa lubuskiego na badania w ramach Programu wczesnego wykrywania raka piersi, Programu wczesnego wykrywania raka szyjki macicy oraz Programu profilaktyki raka jelita grubego, w szczególności w powiatach o niskiej zgłaszalności na badania z tzw. „białych plam”.

Szczegóły dot. programu TUTAJ

Ponadto od kilku lat samorząd realizuje program profilaktyczny „Zdrowe płuca Lubuszan”. Pierwsza edycja wystartowała w 2015 roku. Od tamtej pory udało się przebadać ponad tysiąc mieszkańców naszego regionu. Ale – co ważniejsze – w wielu przypadkach udało się wykryć zmiany nowotworowe we wczesnym stadium. Do udziału w Programie kwalifikowane są osoby w wieku 55-80 lat, które palą od co najmniej 30 lat minimum jedną paczkę dziennie lub paliły w przeszłości najpóźniej 15 lat temu, bez wcześniejszych objawów nowotworowych. Zgłaszalność do udziału w Programie jest dobrowolna – bez skierowania. W ubiegłym roku na realizację programu zarząd województwa przeznaczył 120 tys. zł, co pozwoliło przebadać 300 osób.

Szczegóły dot. program TUTAJ

Inwestycje w zdrowie

Jednym z priorytetów zarządu województwa jest także budowa Ośrodka Radioterapii przy Wielospecjalistyczny Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. - Na potrzebę jego realizacji projektu wskazują najgorsza dostępność do usług onkologicznych w kraju oraz cała diagnoza – wyjaśnia marszałek Elżbieta Anna Polak. Budowa Ośrodka pochłonie blisko 66 mln zł, z czego blisko połowa to dofinansowanie z RPO i budżetu Województwa. Ponadto w grudniu ubiegłego roku władze szpitala podpisały umowę z Ministerstwem Zdrowia na zakup dwóch akceleratorów. Zarząd województwa zapisał także w budżecie na 2018 rok 4 mln zł na zakup pierwszego wyposażenia medycznego i niemedycznego dla Ośrodka Radioterapii. Ponadto w ubiegłym roku szpital w Gorzowie wzbogacił się także Centralną Pracownię Leku Cytostatycznego. To miejsce przygotowywania indywidualnych dawek leków cytostatycznych dla pacjentów leczonych onkologicznie.

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!