Szczegóły aktualności:

Konferencja w ramach Programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia-Polska 2014-2020

Justyna Milian | Interreg | 05-02-2018

Polska jest skazana na współpracę ze swoim najsilniejszym gospodarczo sąsiadem – Niemcami, a korzyści z tej współpracy odnoszą obie strony. Taki wniosek płynie z konferencji pt. „Uwarunkowania współpracy transgranicznej i wpływ Programu Interreg VA na rozwój współpracy na polsko-niemieckim pograniczu”, którą zorganizował Urząd Marszałkowski we współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim w sali konferencyjnej Hotelu Ruben.

Nie szukajmy wrogów blisko, a przyjaciół daleko. W myśl tej zasady współpracujemy z niemieckimi partnerami od wielu lat, z wyraźnymi efektami. W czasach kiedy studiowałem, nie wyobrażałem sobie nawet, że kiedyś współpraca polsko-niemiecka będzie na takim poziomie jak obecnie – powiedział członek zarządu woj. lubuskiego Tadeusz Jędrzejczak, otwierając konferencję.

Prelegentami konferencji byli naukowcy Uniwersytetu Zielonogórskiego. Były rektor tej uczelni prof. Czesław Osękowski omówił bilans polityki europejskiej Niemiec. Podkreślił znaczenie dorobku sąsiedztwa polsko-niemieckiego od roku 1989 i chęć budowania dobrych relacji z Polską przez kanclerz Angelę Merkel, ale zwrócił też uwagę na trudne tematy w relacjach między obu krajami, do których zaliczył: Centrum Przeciw Wypędzeniom, Gazociąg Północny Nord Stream, przyszłość i kształt Unii Europejskiej (zwłaszcza w kontekście traktatu konstytucyjnego), politykę wobec Rosji, a ostatnio także politykę migracyjną wobec uchodźców i odszkodowania (reparacje) wojenne.

Politolog Prof. Jarosław Macała omówił realizację programu Interreg VA Brandenburgia-Polska, w oparciu o sytuację społeczno-polityczną RFN. Wśród najważniejszych czynników określających tę sytuację wymienił: dobrą pozycję gospodarczą i stabilny budżet, względne zadowolenie obywateli z demokracji oraz poziomu życia, kryzys migracyjny (nie wszyscy Niemcy popierają politykę wobec uchodźców), destabilizację polityczną po ostatnich wyborach (chodzi o fiasko rozmów koalicyjnych CDU-FDP-Zieloni i niepowołanie nowego rządu), a także rosnący potencjał ruchów antyestabilishmentowych i antysystemowych (fenomen partii Alternative für Deutschland). Przedstawił też dane o sytuacji gospodarczej Niemiec wraz z prognozą na 2018 r., który wyglądają następująco:

  • Wzrost PKB: 2016 r.  1,9%, 2017 r. 1,5% /szacunek/, 2018 r. 1,6-2 % /prognoza/

  • Bezrobocie: w latach 2007-2017 powstało 4 mln nowych miejsc pracy, skala bezrobocia 2016 r. - 6,1%, 2017 r. - 5,7%.

  •  Nadwyżka budżetowa: 2014 r. - 8,6 mld euro, 2015 r. -20,9 mld euro, 2016 r. - 23,7 mld euro

  • Budżet na 2017 r. -329 mld euro, bez deficytu.

  • Dług publiczny w 2016 r. 68,3% PKB,  w 2017 r. ma spaść o 2%.

Prof. Bogumiła Burda, kierownik Zakładu Dydaktyki Historii UZ omówiła realizację projektów z zakresu dziedzictwa kulturowego i edukacji na pograniczu lubusko-brandenburskim - przy wykorzystaniu Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Przypomniała, że 22 października 2015r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020. Jego założeniem jest tworzenie nowych powiązań transgranicznych oraz zacieśnienie już istniejących polsko-niemieckich partnerstw w regionie. Całkowity budżet programu wynosi niemal 118 mln euro, z czego 100 mln euro pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach nowego programu możliwa jest współpraca w ramach czterech osi priorytetowych:
- Wspólne zachowanie i korzystanie z dziedzictwa naturalnego i kulturowego – alokacja 32 mln euro
- Połączenie z Sieciami Transeuropejskimi oraz trwały i zrównoważony transport – alokacja 19 mln euro
- Wzmocnienie transgranicznych zdolności i kompetencji – alokacja 10 mln euro
- Integracja mieszkańców i współpraca administracji – alokacja 33 mln euro.

Tadeusz Jędrzejczak omówił poszczególne osie priorytetowe i nabory wniosków jakie w ramach poszczególnych osi odbyły się w roku 2016 i 2017. Przypomniał też o nadchodzących naborach, tj.: nabór V w ramach I Osi Priorytetowej planowany jest na 01.02.2018 i ma potrwać do 30.04.2018 r., nabór VI w ramach IV Osi Priorytetowej planowany jest na 03.05.2018 r. i ma potrwać do 15.07.2018 r., natomiast nabór VII w ramach I Osi Priorytetowej planowany jest na 02.2019 r. i ma potrwać do 04.2019 r.

W konferencji, odbywającej się pod patronatem marszałek woj. lubuskiego Elżbiety Anny Polak, czynnie uczestniczyli także samorządowcy lubuscy, którzy podzielili się swoim bogatym doświadczeniem we współpracy z partnerami niemieckimi, m.in. Tomasz Jaskuła wiceprzewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina” oraz burmistrz Łęknicy Piotr Kuliniak. W konferencji wzięło udział ponad 100 uczestników w tym m.in. radni woj. lubuskiego Klaudiusz Balcerzak, Franciszek Wołowicz, Zbigniew Kołodziej, Łukasz Mejza, starosta słubicki Marcin Jabłoński, starosta nowosolski Waldemar Wrześniak, burmistrz Babimostu Bernard Radny, prezes Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze Marek Działoszyński, dyrektor gorzowskiego teatru Jan Tomaszewicz i wielu innych gości. Konferencję moderował red. Konrad Stanglewicz.

 

Bilans polityki europejskiej Niemiec-Czesław Osękowski

Dwumiasto Słubice Frankfurt. Problem czy wyzwanie-Roman Siemiński, Przemysław Karg

Jak wykorzystać EUWT w rozwoju współpracy transgranicznej-uwarunkowania i perspektywy na przykładzie Geoparku Łuk Mużakowa-Piotr Kuliniak

Realizacja Programu Interreg VA BB-PL w oparciu o sytuację społeczno-polityczną  RFN-Jarosław Macała

Realizacja projektów z zakresu dziedzictwa kulturowego i edukacji na pograniczu lubusko-brandenburskim - przy wykorzystaniu Programów EWT-Bogumiła Burda

Rola Euroregionów w kształtowaniu współpracy transgranicznej-Bożena Buchowicz

Rola Euroregionów w kształtowaniu współpracy transgranicznej-Tomasz Jaskuła

Wpływ Programu Interreg VA BB-PL na rozwój współpracy transgranicznej-Tadeusz Jędrzejczak

 

Galeria zdjęć

Współpraca na pograniczu polsko-niemieckim

Zdjęcia Krzysztof Kubasiewicz

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!