Szczegóły aktualności:

Dofinansowanie dla Lubuskiego Związku Koszykówki

Małgorzata Tramś-Zielińska | Tryb pozakonkursowy | 06-02-2018

Lubuski Związek Koszykówki z siedzibą w Zielonej Górze decyzją zarządu województwa otrzymał dofinansowanie w wysokości 3 tys. zł na zadanie pn. Międzynarodowy Turniej Kobiet i Mężczyzn Oldboyów im. Piotra Galanta, które odbędzie się w okresie od 16-28 lutego 2018 roku.

Zgłoszone zadanie, spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Celem działania Związku jest m.in. rozwój i popularyzacja koszykówki. Związek realizuje swoje cele m.in. przez organizację zawodów, imprez sportowych.

Zadanie publiczne polega na organizacji turnieju w którym udział weźmie 6 drużyn męskich oraz 4 drużyny żeńskie, które zagrają mecze w grupach na zasadzie każdy z każdym, mężczyźni dodatkowo rozegrają fazę pucharową.

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!