Szczegóły aktualności:

O projektach i planach muzeum

Małgorzata Tramś-Zielińska | Wydarzenia | 07-02-2018

7 lutego br. w Muzeum Ziemi Lubuskiej wicemarszałek Romuald Gawlik spotkał się z dyrekcją placówki. W spotkaniu uczestniczyli: dyrektor muzeum Leszek Kania, Z-ca Dyrektora - dr Longin Dzieżyc oraz Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego – Jerzy Duber.

W spotkaniu wzięli udział także prof. dr hab. Czesław Osękowski, Dyrektor Departamentu Infrastruktury Społecznej – Łukasz Porycki i Kierownik Wydziału Kultury - Anna Komar.

Podczas spotkania poruszono temat ukazania się katalogu promującego e-usługi w Muzeum Ziemi Lubuskiej, zrealizowanego w ramach projektu RPO Lubuskie 2020. Rozmawiano również o stanie zaawansowania działań związanych z realizacją projektu pn. Rozbudowa i modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

Projekt zakłada rozbudowę budynku mającą na celu stworzenie wielokulturowego centrum historii i sztuki. W wyniku jego realizacji powstaną nowe sale wystawowe. Inwestycja powinna być zakończona
w 2019 roku. Szacowany całkowity koszt projektu: 18.267.535 zł


Foto: Monika Lipińska UMWL 

Informacja: Departament Infrastruktury Społecznej

Galeria zdjęć

O projektach i planach muzeum

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!