Szczegóły aktualności:

Kolejna umowa w ramach działania LEADER podpisana

Małgorzata Tramś-Zielińska | Fundusze unijne | 07-02-2018
7 lutego 2018 r. wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn zawarł umowę o przyznanie pomocy z Gminą Szlichtyngowa. Umowa dotyczy rewitalizacji Parku Górczyńskiego - I etap oraz budowy placów zabaw w m. Stare Drzewce i Nowe Drzewce.

Zakres prac związany z I etapem rewitalizacji Parku Górczyńskiego obejmuje prace rozbiórkowe, budowę sceny letniej,  widowni wraz z niezbędnymi instalacjami oraz dostawę i montaż urządzeń na place zabaw w miejscowościach Stare Drzewce oraz Nowe Drzewce.

 - Chciałam serdecznie podziękować pracownikom Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich za pomoc. To już kolejna operacja realizowana z funduszu EFRROW i mam nadzieję nie ostatnia - mówiła Elżbieta Rahnefeld.

Podczas spotkania poruszono kwestie kolejnych naborów w ramach PROW 2014-2020.

- Jesteśmy na półmetku wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wybudowaliśmy wiele kilometrów dróg, wiele kilometrów ciągów kanalizacyjnych. Ale potrzeby są wciąż ogromne. Cieszę się, że współpraca z gminami i Lokalnymi Grupami Działania układa się tak dobrze - dodał Wicemarszałek Tomczyszyn.

Inwestycja ma zostać zrealizowana do końca września 2018 r. w ramach funduszy PROW 2014-2020 w wysokości 222 106 zł.

Informacja i zdjęcie: Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!