Szczegóły aktualności:

Cykl spotkań z beneficjentami RPO Lubuskie 2020

Dariusz Nowak | Fundusze unijne | 08-02-2018

Dziś (08.02) odbył się kolejny cykl spotkań z beneficjentami realizującymi projekty współfinansowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ich  celem było podjęcie zintensyfikowanych działań na rzecz sprawniejszego wykorzystywania i rozliczania środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Rozmowom przewodniczyli wicemarszałek Romuald Gawlik  oraz członek zarządu Alicja Makarska.

Podczas rozmów dokonana została analiza rozliczeń wydatków w projektach zgodnie z harmonogramami rzeczowo-finansowymi oraz prawidłowość stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Analizie poddano stan zaawansowania wdrażanych projektów pod kątem osiągnięcia zakładanego poziomu certyfikacji. Poruszono także problemy mogące przyczynić się do opóźnień w rozliczaniu wydatków poniesionych w ramach realizowanych projektów.

W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno – Kardiologicznego w Torzymiu, Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze, Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie, Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim, Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Medyk" w Gorzowie Wlkp., Filharmonii Zielonogórskiej oraz przedstawiciele Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze.

W spotkaniach udział wzięli również dyrektorzy: Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, Departamentu Programów Regionalnych, Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departamentu Ochrony Zdrowia, Departamentu Infrastruktury Społecznej, Biura Projektów Własnych oraz Departamentu Infrastruktury i Komunikacji, a także Rzecznik Funduszy Europejskich, Radosław Wróblewski.

Galeria zdjęć

Spotkanie z beneficjentami RPO-Lubuskie 2020

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!