Szczegóły aktualności:

Nabory dla miast średnich

Dariusz Nowak | Fundusze unijne | 09-02-2018

Do 28 lutego trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Umożliwia on wsparcie projektów, obejmujących wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych przez przedsiębiorcę lub nabytych, prowadzących do uruchomienia produkcji nowych lub znacząco ulepszonych produktów lub usług. Alokacja konkursowa wynosi 362 mln zł.

Projekty objęte wsparciem mogą zawierać również komponent dotyczący realizacji eksperymentalnych prac rozwojowych, niezbędnych dla rozpoczęcia wdrażania nowych produktów/usług. Wnioskodawcy, w celu uzyskania szczegółowych informacji o konkursie powinni kontaktować się Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości

To nie jedyne konkursu przewidziane w ramach tzw. Pakietu dla miast średnich na 2018 r. Na najbliższe miesiące przewidziano 6 naborów, w tym z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zainteresowani wnioskodawcy mogą zapoznać się z organizowanymi konkursami na stronach
Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!