Szczegóły aktualności:

Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii

Dariusz Nowak | Warte uwagi | 09-02-2018
Możliwości współpracy w zakresie rozwoju sektora Odnawialnych Źródeł Energii, a także planowane działania w 2018 roku - nad tymi tematami dyskutowali uczestnicy spotkania, które odbyło się 7 lutego w Urzędzie Marszałkowskim. Do wspólnych rozmów zasiedli członek zarządu Alicja Makarska, a także przedstawiciele Zielonogórskiego Klastra Energii oraz firmy EDF Energies Nouvelles.

Powołanie Zielonogórskiego Klastra Energii to wspólna inicjatywna miasta Zielona Góra, Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz lokalnych firm działających głównie w ramach Lubuskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. Klaster energii to porozumienie, które dotyczy wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji oraz obrotu energią. Przedsięwzięcie zakłada stworzenie podmiotu zorientowanego na innowacje oraz zwiększenie konkurencyjności firm działających w województwie lubuskim dzięki poprawieniu ich efektywności energetycznej.

Jednym głównych celów klastra jest wzmocnienie niezawodności dostaw energii elektrycznej i stworzenie lokalnego systemu smart grid, który docelowo zostanie włączony w powstającą koncepcji smart city dla miasta Zielona Góra. Cele zostaną zrealizowane przy współpracy pomiędzy członkami Klastra i Eneą Operator jako operatorem systemu dystrybucyjnego. Koordynatorem Klastra jest firma Mazel S.A.

EDF Énergies Nouvelles jest francuską Grupą Energii Odnawialnej, która posiada ponad 9 GW energii odnawialnej na całym świecie. Jako zintegrowany operator, Grupa rozwija i finansuje budowę obiektów energii odnawialnej również na terenie województwa lubuskiego.

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!