Szczegóły aktualności:

Polsko-Niemieckie Forum Ginekologiczne

Katarzyna Kozińska | Warte uwagi | 09-02-2018

Ginekolodzy z Polski i Niemiec realizują transgraniczny projekt, który ma na celu poprawę jakości leczenia pacjentek po obu stronach Odry. Liderem projektu jest Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. 9 lutego odbyło się Polsko-Niemieckie Forum Ginekologiczne, które jest częścią działań.

Podczas Polsko-Niemieckiego Forum Ginekologicznego lekarze mogli wymienić się doświadczeniami podczas transmisji na żywo kilku zabiegów ginekologicznych. Potem odbyły się wykłady. - Dzięki staraniom marszałek Elżbiety Anny Polak szpital może realizować nowe projekty i szkolić lekarzy. Po przekształceniu lecznicy stawiamy na rozwój- podkreślił na początku wydarzenia prezes szpitala Jerzy Ostrouch. Od rana w szpitalu Prof. Rechberger prowadził zabiegi na bloku operacyjnym. Obraz z sali operacyjnej był transmitowany w Polsce i Niemczech. Później odbyły się wykłady i indywidualne konsultacje.Goścmi forum byli m.in.: Poseł Krystyna Sibińska, Radni Województwa Lubuskiego: Mirosław Marcinkiewicz i Józef Kruczkowski, Z-ca dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Mirosława Dulat.


Całkowita wartość projektu
Kwota dofinansowania wynosi Euro (85%)

Zadanie realizowane w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020, cel 6 „Wzmocnienie współpracy transgranicznej instytucji i obywateli we wszystkich aspektach życia społecznego”.

Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020.

Głównym celem projektu jest trwała współpraca szpitali, która przyczyni się do dalszej instytucjonalnej integracji Euroregionu i poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego jego mieszkańców.

Rezultaty projektu:
1) Wzmocnienie współpracy między instytucjami i mieszkańcami
2) Stworzenie warunków sprzyjających powstawaniu wspólnej przestrzeni życiowej
3) Rozszerzenie współpracy podmiotów naukowych dla wymiany doświadczeń we wszystkich dziedzinach

Projekt „Polsko-Niemieckie Forum Ginekologiczne” będzie realizowany przez dwóch partnerów: Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. oraz Szpital Märkisch-Oderland w Strausbergu. Działania skierowane będą na pokonywanie barier, rozwijanie trwałej współpracy w ginekologii, poprawę jakości operacji, wymianę wiedzy i doświadczeń. Projekt zakłada, że standardy i procedury zostaną ujednolicone oraz że przyjmowane będą pacjentki z obu stron granicy.
Przewidziane w projekcie działania związane będą z: szkoleniami, konferencjami, spotkaniami kadry medycznej w zakresie operacji ginekologicznych; wprowadzanie nowych standardów w zakresie diagnostyki; wspólne wykonywanie operacji ginekologicznych m.in. w systemie live-stream; wyposażenie oddziałów i sal operacyjnych w sprzęt medyczny; promocja projektu.

Grupy docelowe:
- kadra medyczna i administracyjna,
- pacjentki korzystające z usług medycznych wytworzonych w ramach projektu.

 

W ramach projektu już marcu na ginekologię w gorzowskim szpitalu trafi także nowoczesny sprzęt medyczny.

 

Galeria zdjęć

Polsko-Niemieckie Forum Ginekologiczne

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!