Szczegóły aktualności:

DIALOG - wzajemnie się ROZUMIEĆ, ze sobą KOMUNIKOWAĆ, wspólnie DZIAŁAĆ, transgranicznie PROMOWAĆ

Justyna Milian | Interreg | 09-02-2018

W dniu 9.02.2018 r. we Frankfurcie nad Odrą nastąpiło uroczyste podpisanie Porozumienia Partnerskiego projektu DIALOG.

Projekt Dialog przyczynia się do zwiększenia atrakcyjności obszaru pogranicza poprzez realizację wspólnych działań  mających na celu stworzenie podstaw do strukturalnej zmiany w zakresie współpracy pomiędzy instytucjami z Województwa Lubuskiego i Kraju Związkowego Brandenburgia oraz innymi współpracującymi z nimi jednostkami, m.in. Euroregionami mającymi realny wpływ na kształtowanie procesu współpracy transgranicznej.

"DIALOG - wzajemnie się ROZUMIEĆ, ze sobą KOMUNIKOWAĆ, wspólnie DZIAŁAĆ, transgranicznie PROMOWAĆ" to projekt realizowany w Programie Współpracy Interreg VA BB- PL 2014-2020. Projekt  przyczynia się do poprawy znajomości struktur administracyjnych w Lubuskim i Brandenburgii. Intensywna wymiana doświadczeń w dziedzinach: gospodarki, edukacji i ochrony zdrowia doprowadziła  do powstania Grup Roboczych, których zadaniem jest ewaluacja procesu komunikacji, prowadzenie dokumentacji, warsztatów oraz opracowanie wyników procesu współpracy.  Wspólne działania  spowodują, że peryferyjny obszar pogranicza stanie się atrakcyjny nie tylko dla turystów, ale przede wszystkim dla jego mieszkańców.

Korzyści z rezultatów osiągniętych dzięki współpracy:

 • wzrost konkurencyjności regionu transgranicznego
 • niwelowanie barier mentalnych wynikających z „trudnej historii“
 • wzrost znajomości języka sąsiada
 • powstanie nowych inicjatyw angażujących społeczność regionalną   
  stwarzających silny impuls do podejmowania współpracy międzyregionalnej
 • wzmocnienie spójności społeczno-gospodarczej pogranicza
 • wzrost liczby transgranicznych kontaktów administracji publicznej
 • wzrost liczby nowych inicjatyw po obu stronach granicy
 • zwiększenie poziomu atrakcyjności turystyczno- kulturowej obszaru
  wsparcia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galeria zdjęć

Projekt Dialog

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!