Szczegóły aktualności:

INTERREG Brandenburgia-Polska: cykl szkoleń i warsztatów

Justyna Milian | Interreg | 09-02-2018

Wspólny Sekretariat we współpracy z Euroregionami, Regionalnym Punktem Kontaktowym, Lubuskim Urzędem Wojewódzkim i Bankiem Inwestycyjnym Landu Brandenburgia organizuje cykl szkoleń i warsztatów przygotowujących do złożenia wniosków o dofinansowanie projektów w ramach V i VI naboru. Celem działań szkoleniowych jest podwyższenie jakości projektów i przekazanie informacji na temat zasad ubieganie się o wsparcie ze środków Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020.

Podczas szkoleń przedstawimy uczestnikom m. in. te zagadnienia, które były często tematem dyskusji na posiedzeniach KM: wskaźniki, cele przekrojowe, działania informacyjno-promocyjne, przygotowanie dobrej koncepcji projektu. Szczególną uwagę zwrócimy na pozyskanie nowych partnerstw i projektów w zakresie priorytetów inwestycyjnych 7b „Zwiększanie mobilności regionalnej“ i 6d „Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej “. Bezpośrednio po części poświęconej wykładom i prezentacjom uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z indywidualnego doradztwa. Ponadto WS przeprowadzi w siedzibach Euroregionów warsztaty poświęcone wypełnianiu wniosku elektronicznego.

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące poszczególnych wydarzeń:

SZKOLENIA

05.03.2018 r. / Gorzów Wielkopolski, Lubuski Urząd Wojewódzki / język polski

06.03.2018 r. / Guben, Stadtverwaltung / język niemiecki

14.03.2018 r.  /  Frankfurt (Oder), Rathaus / język niemiecki

15.03.2018 r. / Zielona Góra, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego / język polski

WARSZTATY

10.04.2018 r. / Guben – siedziba Euroregionu SNB DE / język niemiecki

11.04.2018 r. / Gorzów Wielkopolski - siedziba Euroregionu SNB DE / język polski

18.04.2018 r. / Frankfurt (Oder) – siedziba Euroregionu PEV DE / język niemiecki

20.04.2018 r. / Gubin – siedziba Euroregionu SNB PL / język polski

WS oferuje indywidualne doradztwo. W przypadku większego zainteresowania uczestnictwem w warsztatach poświęconych wypełnianiu wniosku elektronicznego WS przeprowadzi dodatkowe warsztaty w swojej siedzibie

Uczestnicy mogą się zgłaszać na szkolenia przy pomocy formularza zamieszczonego na stronie Programu: http://interregva-bb-pl.eu/pl/dla-wnioskodawcow/szkolenia/. Formularz zgłoszeniowy dotyczący uczestnictwa w warsztatach zostanie udostępniony na początku marca.

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!