Szczegóły aktualności:

Światowy Dzień Chorego: Zdrowie to nie tylko opieka medyczna

Marzena Toczek | Zdrowie | 12-02-2018

11 lutego obchodziliśmy Światowy Dzień Chorego. – Chorobie nie zawsze da się zapobiec, dlatego tak ważne jest zrozumienie okazywane osobom cierpiącym. Samorząd Województwa Lubuskiego stara się stale podnosić komfort pacjentów w lubuskich szpitalach. Wszystkim chorym życzę powrotu do sprawności i pogody ducha – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.

Światowy Dzień Chorego został ustanowiony w 1992 r. przez papieża Jana Pawła II ma na celu uwrażliwić ludzi na cierpienia innych, poprzez zapewnienie lepszej opieki chorym, pomaganie w dowartościowaniu ich choroby na płaszczyźnie ludzkiej i duchowej oraz uświadomieniu, że zdrowie nie jest darem danym raz na zawsze i należy o nie dbać przez całe życie. W tegorocznym orędziu papież Franciszek podkreślał poszanowanie godności człowieka chorego i stawianie go na pierwszym miejscu w procesie leczenia. Zaznaczał również ważą rolę rodzin w opiece nad chorymi, która jest nadzwyczajnym świadectwem miłości do osoby ludzkiej i winna być otaczana odpowiednim uznaniem.

Inwestycje i działania podnoszące poziom ochrony zdrowia

Województwo lubuskie dofinansowuje inwestycje, które podnoszą komfort i poziom leczenia w regionie. Do najważniejszych należą m.in.:

- budowa Ośrodka Radioterapii w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkimw Gorzowie Wlkp.,

- budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp.,  

- zakup specjalistycznego sprzętu diagnostycznego do Pracowni Bronchofiberoskopii w Lubuskim Szpitalu Specjalistycznym  Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu,

- rozbudowa Oddziału Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii o pracownię diagnostyki molekularnej do rutynowych badań hematologicznych w Wielospecjalistycznym Szpitalu WojewódzkimGorzowie Wlkp.,

- Zakup aparatu PET/CT (pozytonowej tomografii emisyjnej)do Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w  Gorzowie Wlkp.,

- utworzenie Pracowni Leków Cytostatycznych w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze,

- modernizacja i doposażenie Oddziału Anestezjologiii Intensywnej Terapii w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze,

- adaptacja pomieszczeń w budynku nr 7 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu,

-  Modernizacja Całodobowego Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego Nr 5 – etap I w SP Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu

Wkrótce też ruszy budowa Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Zielonej Górze. Dodatkowo Samorząd sukcesywnie udziela wsparcia dla utworzonego w naszym województwie  kierunku lekarskiego.

Profilaktyka i zdrowy styl życia

Światowy Dzień Chorego to także doskonały moment na przedstawienie działań, jakie zostały przeprowadzone w naszym województwie w ramach promowania profilaktyki i propagowania zdrowego stylu życia. Od wielu lat samorząd województwa przeprowadza szereg akcji profilaktycznych do, których należą m.in. Obchody Ogólnopolskiego Dnia Transplantacji, Światowe obchody Dnia Walki z Rakiem, Światowy Dzień Serca, Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego, Lubuski Piknik Zdrowia. Ponadto na terenie naszego województwa realizowane są  darmowe programy profilaktyczne:

- Lubuszanie skutecznie przeciw nowotworom – wsparcie realizacji programów zdrowotnych ukierunkowanych na wykrywanie i zapobieganie nowotworom złośliwym jelita grubego, szyjki macicy, piersi wśród mieszkańców województwa lubuskiego. Informacji o programie dostępne są  pod linkiem: http://lubuskie.pl/strona-glowna/zalatw-sprawe/menu-zdrowie/lubuszanie-skutecznie-przeciw-nowotworom/

- Zdrowe płuca Lubuszanprogram polityki zdrowotnej wczesnej diagnostyki nowotworów płuc

 

 

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!