Szczegóły aktualności:

Piąty nabór wniosków projektowych w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020

Justyna Milian | Interreg | 14-02-2018

w dniu 1 lutego 2018 r. otwarty został piąty nabór projektów w ramach Programu Współpracy Brandenburgia - Polska 2014 - 2020, nabór potrwa do 30 kwietnia 2018r.

Piąty nabór wniosków projektowych w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020.

 

  • Czas trwania naboru: 01.02.2018 – 30.04.2018
  • obejmuje I Oś Priorytetową  (OP) Programu:

 

OP I Wspólne zachowanie i korzystanie z dziedzictwa naturalnego i kulturowego:

1. 6c Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego.

2. 6d Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program „Natura 2000” i zieloną infrastrukturę.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach naboru: OP I środków EFRR 10.504.753,14

Kolejne nabory w ramach Programu planowane są na rok 2018 (maj Oś Priorytetowa IV i Oś Priorytetowa III) oraz na rok 2019 (luty Oś Priorytetowa IV)

 

Więcej informacji na temat Programu i naborów na stronie internetowej:  http://interregva-bb-pl.eu

Generator wniosków projektowych: https://kundenportal.ilb.de

Serdecznie zapraszamy!!!

 

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!