Szczegóły aktualności:

VIII Posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia

Aneta Ciesielska | Interreg | 15-02-2018

Dnia 27 lutego 2018 r w Panschwitz - Kuckau po raz ósmy będzie obradował  Komitet Monitorujący Programu INTERREG POLSKA - SAKSONIA 2014 - 2020

27 lutego 2018 r w  Panschwitz - Kuckau  w Klasztorze St. Marienstern odbędzie się VIII Posiedzenie Komitetu Monitorującego (KM) Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020.

Pod obrady KM poddane zostaną projekty złożone w ramach III Osi Priorytetowej "Edukacja transgraniczna" oraz IV Osi "Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny". Komitet obradował będzie m.in nad propozycjami wprowadzenia niektórych zmian do Podręcznika Programu. Ustalony zostanie również  harmonogram naborów w roku 2018.

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!