Szczegóły aktualności:

Komisja ds. Młodzieży i Spraw Obywatelskich

Jarosław Rodziewicz | Z prac Komisji Sejmiku | 14-02-2018

Posiedzenie Komisji ds. Młodzieży i Spraw Obywatelskich Sejmiku Województwa Lubuskiego odbyło się 14 lutego br. o godz. 10:00 w Sali 140 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7.

Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. „Ocena Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego za lata 2012-2017”.
  3. Informacja na temat Budżetu Inicjatyw Obywatelskich dla seniorów.
  4. Informacja na temat kryteriów przyznawania stypendiów artystycznych, twórczych, naukowych.
  5. Informacja na temat działań promujących innowacyjne start-upy. 
  6. Sprawy różne.

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!