Szczegóły aktualności:

Lutowa sesja

Paweł Tyl | Sesje Sejmiku | 26-02-2018
Inwestycje na drogach krajowych, realizacja Strategii Rozwoju Województwa oraz aktualizacja Programu ochrony powietrza - to główne tematy XLII sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego, która odbyła się 26 lutego br. w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze.
Ponadto Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Zielonej Górze Stanisław Blonkowski przedstawił informację o zmianach w ordynacji wyborczej do samorządów i odpowiadał na pytania radnych w tym zakresie.

Szczegółowa informacja dotycząca intereplacji złożonych przez radnych.

Przyjęto informacje w sprawie:


- bieżącej pracy Zarządu Województwa Lubuskiego;
- inwestycji zrealizowanych na drogach krajowych w 2017 roku oraz planach na rok bieżący;
- Oceny Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego za lata 2012-2017;
- realizacji Programu udrożnienia wód płynących dla celów rybactwa w województwie lubuskim na lata 2005-2020;
- średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego;

Podjęto uchwały w sprawie:
- utworzenia Szkoły Podstawowej Specjalnej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zaborze;
- obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Dolina Brzeźnicy”;
- obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Dolina Warty i Dolnej Noteci”;
- określenia Aktualizacji programu ochrony powietrza dla strefy lubuskiej ze względu na przekroczenie wartości dopuszczalnej pyłu zawieszonego PM10 oraz wartości docelowych benzo(a)pirenu oraz arsenu w nim zawartych;
- zmiany Uchwały Nr XXIX/448/17 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych”;
- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu powierzchni na działce nr 810/54 przy ul. Floriana Kroenke w Gorzowie Wlkp., stanowiącej własność Województwa Lubuskiego;
- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy działki nr 103/3, położonej w Zielonej Górze, przy ul. Fryderyka Chopina;
- wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Sulęcinie, przy ul. Ignacego Daszyńskiego 49;
- zaciągnięcia kredytu długoterminowego;
- ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej;
- dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2018 rok;
- dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2018-2029;
- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu;
- nadania Zdzisławie Lucynie Jaroszewicz „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”;
- nadania Małgorzacie Czesławie Stuckiej „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.

Galeria zdjęć

XLII sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego

Zdjęcia Krzysztof Kubasiewicz

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego newslettera!