Szczegóły aktualności:

Technologia tradycyjna i regionalna

Paweł Tyl | Z prac Komisji Sejmiku | 19-02-2018
To temat przewodni posiedzenia Komisji ds. Promocji Produktów Tradycyjnych i Regionalnych, które odbyło się 19 lutego br. w Trzebiechowie.
Szczegółowy porzadek posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
2.
Tragi Grüne Woche – przesłanie handlowców do konsumentów. Nowości z Grüne Woche.
3.
Produkt tradycyjny i regionalny z surowca regionalnego i tradycyjnego, technologia tradycyjna i regionalna oraz wymagania jakościowe pod katem upodobań regionalnych i tradycyjnych w połączeniu ze sprzedażą bezpośrednia gospodarstwa.
4.
Produkcja wyrobów tylko z zastosowaniem technologii tradycyjnej bez uwzględnienia surowców pochodzących z regionu, która nie zawsze jest uprawą lub hodowlą tradycyjną.
5. Problem zafałszowania żywności, który rzutuje ma jakości oraz podważa tożsamość produktu regionalnego i tradycyjnego.
6.
Odpowiedzialność cywilno – prawna za fałszowanie żywności regionalnej, tradycyjnej i nowoczesnej. Jest to bardzo ważny problem protekcjonizmu na rynkach Polski i Europy.
7. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji  w dniu 23 listopada 2017 r.

8. Sprawy różne.

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!