Szczegóły aktualności:

Komisja Budżetu i Finansów

Paweł Tyl | Z prac Komisji Sejmiku | 23-02-2018
Komisja obradowała 23 lutego br. w Starostwie Powiatowym w Żarach. Sprawy bieżące Powiatu Żarskiego omówili: Starosta Janusz Dudojć oraz Przewodnicząca Rady Powiatu Helena Sagasz.
Porządek obrad:
1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Wystąpienie Starosty Powiatu Żarskiego Pana Janusza Dudojcia oraz Przewodniczącej Rady Powiatu Żarskiego Pani Heleny Sagasz.
3. Zaopiniowanie wniosku o wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia rezerwy celowej budżetu Województwa Lubuskiego na 2017 rok, zaplanowanej na realizację zadań majątkowych w wysokości 456.837 zł na wydatki bieżące dla Wojewódzkich Ośrodków Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2017 rok.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2018-2029.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
9. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji w dniach 8 grudnia 2017 r., 15 grudnia 2017 r. oraz 19 grudnia 2017 r.
10. Sprawy różne.

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!