Szczegóły aktualności:

Konkurs na rzecz seniorów - wydłużenie terminu

Joanna Relich | NGO | 28-02-2018

Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 27 lutego 2018 r. podjął decyzję o wydłużeniu terminu składania ofert w ramach ogłoszonego otwartego konkursu na realizację zadania w ramach działania na rzecz seniorów w województwie lubuskim wynikającego z „Wojewódzkiego Programu na rzecz Osób Starszych”. Termin składania ofert wydłużony został do 8 marca 2018 r.

 

Oferty należy składać w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 lub w sekretariacie Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Mościckiego 6 lub korespondencyjnie.

O terminie złożenia oferty decyduje data stempla pocztowego w przypadku ofert wysłanych pocztą lub data wpływu do urzędu w przypadku ofert złożonych osobiście. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!