Szczegóły aktualności:

Aplikant wiodący Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme (Owernia-Rodan-Alpy) poszukuje jednostek do współpracy !

Izabela Wydro | Interreg | 01-03-2018

Partner z regionu Owernia-Rodan-Alpy poszukuje do współpracy

przede wszystkim

Instytucji Zarządzających RPO (Urząd Marszałkowski) lub

innych jednostek podległych, spółek z udziałem Województwa,

agencji rozwoju itp. kompetentnych w temacie i mogących wykazać swój wpływ na instrument polityki (tj. RPO).

Aplikant wiodący Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme (http://en.auvergnerhonealpes-tourisme.com/, w  ostatnim naborze Interreg Europa (planowany termin maj - czerwiec 2018) planuje złożyć projekt pod roboczym tytułem "Waterways tourism flow: forecast and management" link

Propozycja dotyczy prognozowania ruchu turystycznego na rzekach (żeglarstwo prywatne) w kontekście wpływu na zasoby oraz rozwoju koszyka dóbr i usług dla żeglarzy.

Francuska instytucja posiada już doświadczenie w zarządzaniu międzynarodowymi projektami z programu Interreg IVC, a obecnie Interreg Europa - jest liderem projektu Destination SMEs (https://www.interregeurope.eu/destinationsmes/).  

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!