Szczegóły aktualności:

Miliony z INTERREG trafią do Lubuskiego

Aneta Ciesielska | Interreg | 01-03-2018

Dzięki decyzjom podjętym podczas ostatniego posiedzenia Komitetu Monitorującego program INTERREG Polska – Saksonia do naszego regionu trafi kilka milionów euro na inicjatywy transgraniczne. Wszystko za sprawą zatwierdzonych projektów z zakresu edukacji transgranicznej oraz współpracy na rzecz bezpieczeństwa i ekologii. Przyjęto 5 inicjatyw na łączną kwotę ponad 4 mln euro. Ich szczegóły przedstawił dziś (03.01) członek zarządu Tadeusz Jędrzejczak.

Po raz pierwszy została przyznana tak duża suma pieniędzy na bezpieczeństwo mieszkańców naszego regionu. Było to możliwe m.in. dzięki dobrej współpracy Województwa Lubuskiego i Saksonii - mówił Tadeusz Jędrzejczak, Członek Zarządu Województwa Lubuskiego.

Wśród wspomnianych projektów znajdują się 3, które bezpośrednio dotyczą naszego regionu. Jeden z nich „Strażacy na Pograniczu Polsko-Saksońskim, to innowacyjny sprzęt ratowniczo – gaśniczy, rozwijająca się gospodarka, skuteczni wobec migracji ludności” prowadzony będzie przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. W ramach blisko 2 mln euro zapisanych na realizację zadania ma zostać stworzony transgraniczny system bezpieczeństwa do wspólnego usuwania powstałych zagrożeń. By to osiągnąć w planach są m.in. szkolenia, konferencje oraz zakup sprzętu w postaci samochodów ratowniczo-gaśniczych i lekkich samochód rozpoznawczo-ratowniczych. W projekcie zawarto także cykl ćwiczeń pożarowych. Jednym z głównych punktów będzie symulacja dużego pożaru rozprzestrzeniającego się w kierunku „Parku Mużakowskiego” oraz stwarzającego zagrożenie dla miasta Łęknica. Tylko w tych ćwiczeniach ma wziąć udział 500 osób.

- W tym projekcie będzie brała udział nie tylko straż pożarna, ale także jednostki administracyjne, policja. To jest warte podkreślenia, ponieważ ta współpraca zawsze jest najtrudniejsza w rejonach przygranicznych ze względu na określone procedury – tłumaczył Radosław Brodzik, Dyrektor Biura Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej. 

Drugi projekt wart 300 tys. euro, któremu przewodzi gmina Łęknica, to „Transgraniczna Liga Mistrzów - wzmocnienie innowacyjnych oddziaływań edukacyjnych po  obu stronach Nysy Łużyckiej”. Zadanie ma na celu, poszerzyć i pogłębić współpracę na granicy oraz umożliwić nowe inicjatywy polsko-niemieckie. Chodzi o zachęcenie dzieci i młodzieży do zainteresowania się swoim regionem, jego przyrodą, historią, kulturą. W projekcie weźmie udział około 80 dzieci (4 grupy: 2 przedszkolne i 2 szkolne) z Polski i Saksonii. Zadanie przewiduje organizację spotkań integracyjnych, warsztatów językowych, wymianę  grup przedszkolnych, wspólnych wydarzeń sportowych, pikników rodzinnych, pleneru artystycznego oraz warsztatów ekologicznych.

Lubuski akcent znajdzie się także w projekcie dotyczącym zasobów wodnych, prowadzonym przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy we Wrocławiu. Jego główne założenia przedstawił Tadeusz Jędrzejczak.

Dodajmy, że podczas ostatniego posiedzenia Komitetu Monitorującego zatwierdzono harmonogram naborów w 2018 r. (dostępna alokacja to łącznie ok. 8,7 mln EUR z EFRR). Kolejne konkursy planowane są w II kwartale br.

Galeria zdjęć

1,9 mln euro dla lubuskich strażaków

Zdjęcia Krzysztof Kubasiewicz

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!