Szczegóły aktualności:

W Gorzowskim Muzeum

Paweł Tyl | Z prac Komisji Sejmiku | 22-02-2018
Wsparcie realizacji zadań w obszarze kultury fizycznej oraz upowszechnianie lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży - to główne tematy posiedzenia Komisji Kultury, Edukacji, Sportu i Turystyki, które odbyło się 22 lutego br. w Muzeum Lubuskim im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp.
Porządek obrad:
  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Informacja nt. funkcjonowania Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp.
  3. Ocena Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego za lata 2012-2017.
  4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej Specjalnej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zaborze.
  6. Zaopiniowanie propozycji podziału dotacji w otwartym konkursie na wsparcie w 2018 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej.
  7. Zaopiniowanie propozycji podziału dotacji w otwartym konkursie ofert na realizację w formie powierzenia w 2018 roku zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej pn. „Upowszechnianie lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży”.
  8. Sprawy różne.

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!