Szczegóły aktualności:

Polityka spójności UE po 2020 r. - konsultacje społeczne

Dariusz Nowak | Fundusze unijne | 02-03-2018
Dobiega końca termin konsultacji publicznych, dotyczących kształtu polityki spójności Unii Europejskiej po roku 2020 ogłoszonych przez Komisję Europejską. Konsultacje zakończą się 8 marca i będą miały wpływ na przygotowanie propozycji rozwiązań w obszarze funduszy UE na kolejną perspektywę finansową.

Polityka Spójności jest najważniejszą polityką inwestycyjną UE. Ma bezpośredni wpływ na poprawę warunków życia mieszkańców - podnosi jakość infrastruktury i usług publicznych, opieki zdrowotnej, poprawia stan środowiska naturalnego, zwiększa bezpieczeństwo energetyczne, umożliwia podnoszenie kwalifikacji zawodowych i lepsze dostosowanie do rynku pracy. Dzięki niej w naszym regionie m.in. budowane
i modernizowane są drogi, szkoły, szpitale, rewitalizowane są miasta i miasteczka, wsparcie uzyskują przedsiębiorcy, maleje bezrobocie.

Konsultacje są otwarte dla wszystkich obywateli i podmiotów zainteresowanych polityką spójności, w tym dla beneficjentów programów i funduszy UE np. jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, instytucji regionalnych i lokalnych, środowisk akademickich, organizacji pozarządowych oraz osób prywatnych.

Aby rozwiązania dotyczące funduszy europejskich po roku 2020 odzwierciedlały w jak najszerszym wymiarze potrzeby lubuskich beneficjentów, ważny jest nasz aktywny udział w konsultacjach. Zachęcamy do wypełnienia kwestionariusza dostępnego w języku polskim pod następującym adresem:

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-area-cohesion_pl

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!