Szczegóły aktualności:

III edycja Funduszy norweskich i EOG

Dariusz Nowak | Fundusze unijne | 02-03-2018
W październiku 2017 r. zakończyły się negocjacje dotyczące uruchomienia III edycji Funduszy norweskich i EOG w Polsce. Międzyrządowe umowy pozwalające na uruchomienie środków, zostały podpisane w grudniu ub.r. Aktualnie są realizowane prace prowadzące do określenia szczegółowych obszarów, które będą wspierane w ramach danego programu oraz zasad prowadzenia naboru wniosków.

W związku z powyższym szacuje się, że pierwsze nabory wniosków mogą rozpocząć się w drugiej połowie 2018 roku. Łącznie na III edycję Funduszy norweskich i EOG państwa-darczyńcy, czyli Norwegia, Islandia i Liechtenstein, przeznaczyły kwotę ponad 2,8 mld euro. Wsparcie przyznano 15 państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim.

Polska z alokacją 809,3 mln euro, podobnie jak w poprzednich latach, pozostanie największym beneficjentem tych środków. Programy w poszczególnych obszarach będą wdrażane przez polskie instytucje publiczne. Wyjątkiem będą – podobnie jak w poprzednich edycjach – obszary: „Społeczeństwo obywatelskie” oraz „Dialog społeczny – godna praca”, które będą zarządzane przez darczyńców, odpowiednio przez Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli oraz Innovation Norway.

Planowane jest uruchomienie następujących programów:

· Rozwój przedsiębiorczości i innowacje – alokacja: 85 mln euro, operator: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości;

· Rozwój lokalny – alokacja: 100 mln euro, operator: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju;

· Badania – alokacja: 110 mln euro, operator: Narodowe Centrum Nauki z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju;

· Edukacja – alokacja: 20 mln euro, operator: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji;

· Środowisko, energia i zmiany klimatu – alokacja: 140 mln euro, operator: Ministerstwo Środowiska z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

· Kultura – alokacja: 75 mln euro, operator: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego;

· Zdrowie – alokacja: 20 mln euro, operator: Ministerstwo Zdrowia;

· Sprawiedliwość – alokacja: 70 mln euro, operator: Ministerstwo Sprawiedliwości z Centralnym Zarządem Służby Więziennej;

· Sprawy wewnętrzne – alokacja: 20 mln euro, operator: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji z Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;

· Społeczeństwo obywatelskie – alokacja: 53 mln euro, operator: Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli;

· Dialog społeczny – godna praca – alokacja: 6,12 mln euro, operator: Innovation Norway;

· Fundusz Współpracy Dwustronnej – alokacja: 16,19 mln euro, operator: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Szczegółowych informacji o III edycji Funduszy norweskich i EOG można dowiedzieć się poprzez poniższą stronę lub pod numerem telefonem 22 273 78 00 w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!