Szczegóły aktualności:

Kolejne nabory w ramach Pakietu dla średnich miast

Dariusz Nowak | Fundusze unijne | 02-03-2018
W związku z Pakietem dla średnich miast 14 lutego ogłoszona została nowa edycja konkursu dla Podddziałania 3.2.1 „Badania na rynek” w ramach PO Inteligentny Rozwój 2014-2020. Dla przedsiębiorców inwestujących w miastach objętych Pakietem przygotowano dedykowaną kopertę 500 mln zł. Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 20 marca i potrwa do 5 grudnia.

Wnioski przyjmowane będą w rundach – pierwsza runda wniosków potrwa do 9 maja. Konkurs dedykowany jest mikro, małym i średnim przedsiębiorcom (MŚP) realizującym projekty inwestycyjne w miastach średnich lub na terenie gmin sąsiadujących z tymi miastami.

Dofinansowanie może zostać przeznaczone na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych, zmierzających do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów oraz usług. Przedmiotem dofinansowania mogą być wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe. Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 20 mln zł. W tegorocznej edycji naboru „Badania na rynek” wprowadzone zostały uproszczenia, dzięki którym środki w ramach „Badań na rynek” będą dostępne dla szerszego grona przedsiębiorców:

1) Zasięg naboru został rozszerzony o projekty inwestycyjne realizowane na terenie gmin sąsiadujących z miastami średnimi (z wyłączeniem miast wojewódzkich) – lista gmin stanowi załącznik do regulaminu konkursu;

2) Obniżony został minimalny budżet projektu (kosztów kwalifikowalnych) dla średnich przedsiębiorców do 5 mln zł (wcześniej było to 10 mln zł);

3) Dopuszczone zostało oparcie wdrożenia nowego produktu o wyniki zakupionych prac B+R (do tej pory musiały to być wyłącznie prace prowadzone samodzielnie lub zlecone przez Wnioskodawcę).

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków dostępnego na stronie PARP w terminie do 5 grudnia 2018 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00).

Regulamin konkursu dostępny jest pod linkiem: http://poir.parp.gov.pl/miasta-srednie-2018/dokumentacja-do-poddzialania-3-2-1-badania-na-rynek-i-nabor-2018-miasta-srednie 

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!