Szczegóły aktualności:

Działania edukacyjne z zakresu HIV i AIDS podczas Przystanku Woodstock

Joanna Relich | Tryb pozakonkursowy | 05-03-2018

Towarzystwo Rozwoju Rodziny w Zielonej Górze decyzję Zarządu Województwa Lubuskiego otrzymało wsparcie w wysokości 2.500 zł na realizację zadania pn. Akcja edukacyjno-profilaktyczna „Miłość, młodość, odpowiedzialność”  podczas Przystanku Woodstock 2018 r., które realizowane będzie w okresie od 18 czerwca 2018 r. do 14 września 2018 r.

Celem zadania jest prowadzenie przez specjalistów z zakresu HIV i AIDS działań edukacyjnych w formie dyżurów informacyjno-profilaktycznych podczas „Przystanku Woodstock”. Uczestnikom imprezy rozdawane będą także materiały edukacyjne nt. problematyki HIV, AIDS, STIs, uzależnień, antykoncepcji oraz bezpiecznych zachowań seksualnych.

Projekt zakłada dotarcie do jak największej liczby osób, podnosząc tym samym ich świadomość i wiedzę odnośnie ryzykownych zachowań zdrowotnych, profilaktyki HIV i AIDS oraz placówek świadczących pomoc w zakresie poradnictwa i testowania w kierunku HIV. Realizatorami zadania będą certyfikowani edukatorzy z zakresu promocji zdrowia oraz profilaktyki HIV/AIDS, doradcy i terapeuci uzależnień. Grupą docelową projektu są wszyscy uczestnicy „Przystanku Woodstock” z Polski i za granicy.

 

Oferta została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.lubuskie.pl/189/2566/Oferta_Towarzystwa_Rozwoju_Rodziny_w_Zielonej_Gorze/

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!