Szczegóły aktualności:

Oswoić cukrzycę

Joanna Relich | Tryb pozakonkursowy | 05-03-2018

Stowarzyszenie Przestrzeń 4a w Zielonej Górze decyzję Zarządu Województwa Lubuskiego otrzymało wsparcie w wysokości 2.700 zł na realizację zadania pn.: „Stawiamy na słodkie zdrowie”, które realizowane będzie w okresie od 10 marca 2018 r. do 25 maja 2018 r.

Zadanie realizowane jest przez grupę Po drugiej stronie cukru, działającą w ramach Stowarzyszenia, zrzeszającą rodziny, w których dzieci chorują na cukrzycę typu 1. Celem zadania jest stworzenie możliwości podniesienia komfortu zdrowia i życia rodzin, podopiecznych chorujących na tego typu chorobę, poprzez propagowanie działań związanych ze zdrowiem i aktywnością fizyczną. Przedmiotowe zadanie podzielone będzie na dwa bloki tematyczne:

  • blok aktywności fizycznej – udział 6 chłopców w wieku 8-14 lat w turnieju piłki nożnej Czerwona Kartka dla Cukrzycy, który odbędzie się w Suchym Lesie koło Poznania w dniach 16-18 marca br.;
  • blok edukacji prozdrowotnej (zdrowa dieta i zdrowie psychiczne), na który składają się warsztaty dietetyczne i kulinarne, warsztaty psychologiczne i motywacyjne oraz warsztaty artystyczno-integracyjne.

Projekt ten zakłada rozwijanie i utrwalanie zdrowotnych nawyków i umiejętności radzenia sobie z chorobą w środowisku rodzin, w których dzieci chorują na cukrzycę typu 1, poprzez aktywizację sportową dzieci, edukację dietetyczną, wsparcie psychologiczne i prezentację dobrych praktyk poprzez rozmowę z innymi rodzinami, w których dzieci dotknięte są chorobą przewlekłą lub niepełnosprawnością.

Oferta została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.lubuskie.pl/189/2567/Oferta_Stowarzyszenia_Przestrzen_4a_w_Zielonej_Gorze/

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!