Szczegóły aktualności:

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - nabór wniosków

Dariusz Nowak | Warte uwagi | 08-03-2018

Wojewódzki Urząd Pracy zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu dotyczącego wsparcia osób młodych na rynku pracy. Podjęte inicjatywy mają przyczynić się do znalezienia pracy przez osoby do 29 roku życia, w tym Lubuszan nie uczestniczących w kształceniu i szkoleniu. Pomoc udzielana będzie osobom biernym zawodowo, ale także np. ubogim. Całkowita kwota środków w ramach konkursu to 12,54 mln zł.

O dofinansowanie mogą ubiegać się publiczne służby zatrudnienia, OHP, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, dialogu społecznego i partnerstwa lokalnego. Pieniądze można pozyskać m.in. na szkolenia, kursy, staże, praktyki, niwelowanie barier oraz wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu pracy.

Termin naboru projektów:
- I runda: 6,27 mln zł,
- II runda: 6,27 mln zł.

Regulamin konkursu jest dostępny na stronie WUP Zielona Góra. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (68) 456 56 04 lub piszcząc na adres e-mail: efs@wup.zgora.pl.

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!