Szczegóły aktualności:

Rozwój kolei na pograniczu polsko-niemieckim

Dariusz Nowak | Warte uwagi | 09-03-2018

Od ponad 10 lat PKP PLK i niemiecki przewoźnik DB Netz AG współpracują w ramach Grupy Infrastrukturalnej. Wspólne działania mają być kontynuowane także w 2018 r. Rozmowy na ten temat odbyły się w ramach IX konferencji granicznej zarządców infrastruktury kolejowej. W 2-dniowej konferencji, odbywającej się we Wrocławiu, udział wzięła członek zarządu Alicja Makarska.

Według planów w 2018 r. będą kontynuowane dotychczasowe projekty, ale pojawią się także nowe inwestycje. Mają się one przyczynić do poprawy infrastruktury kolejowej i rozwoju ruchu pasażerskiego oraz towarowego między Polską i Niemcami.

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!