Szczegóły aktualności:

Edukacja dla Bezpieczeństwa Ekologicznego

Joanna Relich | Tryb pozakonkursowy | 13-03-2018

Stowarzyszenie Euroregion Nysa w Jeleniej Górze decyzję Zarządu Województwa Lubuskiego otrzymało wsparcie w wysokości 5.000 zł na realizację zadania pn.:„Mistrzostwa Województwa Lubuskiego w Edukacji dla Bezpieczeństwa Ekologicznego”, które realizowane będzie w okresie od 27 marca do 28 maja 2018 r.

Zadanie publiczne, dotyczy przeprowadzenia konkursu praktycznego, który będzie elementem sprawdzający w warunkach rywalizacji poziom wiedzy i umiejętności dzieci i młodzieży. Dofinansowanie będzie obejmowało pokrycie kosztów opracowania i przygotowania - na bazie autorskich założeń programowych- stacji/zadań konkursowych zawierających: opis, cel, adresatów (dla każdej kategorii inne stacje), tabele sędziowskie, wyposażenie i przebieg działań. Ekspert, który wykona to opracowanie będzie zobowiązany przeprowadzić odprawy sędziowskie oraz nauczycielskie. Opracowanie stacji/zadań jest koniecznym warunkiem dla prawidłowego przeprowadzenia części praktycznej Mistrzostw.

Celem zadania pn.: „Mistrzostwa Województwa Lubuskiego w Edukacji dla Bezpieczeństwa Ekologicznego” realizowanego w ramach XIV Konkursu dla Dzieci i Młodzieży „Uczę się bezpiecznie żyć” jest wsparcie systemu bezpieczeństwa środowiskowego ekosystemu poprzez kształtowanie u dzieci i młodzieży wrażliwości środowiskowej na bazie świadomości kultury bezpieczeństwa ekologicznego oraz świadomości sytuacji zagrożeń nadzwyczajnych i w życiu codziennym w kontekście zrównoważonego rozwoju.

 

Oferta została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej:

http://www.bip.lubuskie.pl/189/2575/Oferta_Stowarzyszenia_Euroregion_Nysa_w_Jeleniej_Gorze/

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!